Online indienen van bonusplannen via toetredingsakte

vrijdag 05/04/2019

Sinds 25 maart 2019 is het mogelijk om het resultaatsgebonden bonusplan, opgemaakt via toetredingsakte, online in te dienen via een online platform: www.bonusplannen.be. Bonusplannen via collectieve arbeidsovereenkomst kunnen nog niet elektronisch neergelegd worden.

 

Resultaatgebonden bonus: wat is het ook alweer?

 

Met de resultaatgebonden bonus is het mogelijk werknemers (of een categorie ervan) een fiscaal en sociaal interessante bonus toe te kennen als ze bepaalde collectieve doelstellingen halen:

  • In de sociale zekerheid wordt de bonus niet beschouwd als loon voor een maximumbedrag van 3383 euro (bedrag 2019) per kalenderjaar en per werknemer. De werkgever betaalt een bijzondere bijdrage van 33% en de werknemer een solidariteitsbijdrage van 13,07%.
  • Voor de werknemer is de bonus volledig vrijgesteld van belastingen voor maximum 2941  euro (= 3383 euro – een solidariteitsbijdrage van 13,07%).

 

Het gunstregime geldt op voorwaarde dat de bonus wordt toegekend volgens de procedure opgenomen in de CAO nr. 90. Die procedure verschilt naargelang het gaat over een organisatie zonder of met vakbondsafvaardiging. Die laatste doen de invoering via een organisatiecao. Meer over de procedure lees je in de syllabus loon.

 

Online platform voor organisaties zonder vakbondsafvaardiging: invoering via toetredingsakte

 

De toegang tot www.bonusplannen.be gebeurt met de elektronische identiteitskaart (eID). Via dit online platform:

  • vul je het verplichte modelformulier in dat als bijlage 2 bij de cao 90/3 werd toegevoegd. Hierbij krijg je onder andere uitrollijsten met keuzemenu's, toelichtingen en controles zodat sommige fouten vermeden worden en je de verplichte vormvoorwaarden voor de neerlegging kan controleren
  • kun je voor de neerlegging het bonusplan downloaden in pdf-formaat. Op die manier kan het bonusplan - zoals de procedure voorschrijft – 15 dagen uithangen ter inzage van de betrokken werknemers.
  • verloopt de ondertekening van het bonusplan elektronisch, waarop een automatische neerlegging gebeurt bij de bevoegde administratie.

 

Je wordt via e-mail op de hoogte gehouden over het verdere verloop van het bonusdossier (kennisgevingen en beslissingen). Het opstellen en neerleggen van het bonusplan verloopt dus volledig digitaal.

 

Alle praktische informatie over het elektronisch invullen van een bonusplan vind je terug in de handleiding.

 

Bron: FOD WASO, “Het elektronisch indienen van bonusplannen via toetredingsakte voortaan mogelijk”, 25 maart 2019.