Loonindexering juli 2017

dinsdag 04/07/2017

Door de stijging van de sociale gezondheidsindex werd in mei 2017 de spilindex van PC 329 overschreden. Dat betekent dat de lonen, barema’s en werkelijke lonen, in onze sector in juli 2017 met 2% verhogen.

Maak afspraken met je sociaal secretariaat over wie de nodige aanpassingen doet in kader van de indexering. Ook wat betreft het vakantiegeld.  Algemeen principe is namelijk dat een bediende dubbel vakantiegeld moet krijgen op basis van het loon van de maand waarin zijn hoofdvakantie aanvangt. Is dat in juli, dan is het loon van die maand de referentie. 

Je vindt de aangepaste barema’s hier.

Overige geïndexeerde bedragen zoals het minimumloon PC 329.03, het algemeen minimumloon vind je hier.

Het Planbureau voorspelt overigens geen bijkomende overschrijding van de spilindex in 2017 en 2018.