30 juni: fiscale fiche 281.50

maandag 18/03/2019

Betaalde u in 2018 een vergoeding (of meerdere) van (in totaal) minstens 125 euro aan een freelancer? Dan moet u (of uw sociaal secretariaat) voor 30 juni 2019 een fiscale fiche 281.50 met vermelding van die vergoeding opmaken en indienen bij de fiscus. U bezorgt ook een exemplaar aan de freelancer. Die geeft de inkomsten immers ook op zijn beurt aan via de personenbelasting.

Voor alle duidelijkheid: als de vergoeding op jaarbasis minder dan 125 euro bedroeg, moet u geen fiscale fiche opmaken.

Let wel: vanaf 1 januari 2016 bestraft de FOD Financiën elke overtreding op het indienen van de fiches met een boete van 50 euro voor een eerste overtreding, tot maximum 1250 euro.

Met deze maatregel hoopt de FOD Financiën ervoor te zorgen dat alle schuldenaars van inkomsten in de toekomst hun fiscale verplichtingen beter zullen nakomen. 

Meer informatie waaronder richtlijnen voor de elektronische aangifte via Belcotax en het model van de fiches 281.50 vindt u hier.