30 juni: fiscale fiche 281.50

dinsdag 26/05/2020

Betaalde je in 2019 een vergoeding (of meerdere) van (in totaal) minstens 125 euro aan een freelancer? Dan moet je (of het sociaal secretariaat waar je organisatie mee samenwerkt) voor 30 juni 2020 een fiscale fiche 281.50 met vermelding van die vergoeding opmaken en indienen bij de fiscus.

Je bezorgt ook een exemplaar aan de freelancer. Die geeft de inkomsten immers ook op zijn beurt aan via de personenbelasting.

Voor alle duidelijkheid: als de vergoeding op jaarbasis minder dan 125 euro bedroeg, moet je geen fiscale fiche opmaken.

Let wel: vanaf 1 januari 2016 bestraft de FOD Financiën elke overtreding op het indienen van de fiches met een boete van 50 euro voor een eerste overtreding, tot maximum 1250 euro.

Met deze maatregel hoopt de FOD Financiën ervoor te zorgen dat alle schuldenaars van inkomsten in de toekomst hun fiscale verplichtingen beter zullen nakomen. 

Meer informatie waaronder richtlijnen voor de elektronische aangifte via Belcotax en het model van de fiches 281.50 vind je hier.