Eindejaarspremie 2015 in PC 329.01: Bereken de premie met onze tool

donderdag 29/10/2015

Valt uw organisatie onder het toepassingsgebied van de cao van 6 december 2013 over de eindejaarspremie? Dan betaalt u uiterlijk in december 2015 een eindejaarspremie.

De premie is ongeveer gelijk aan die van vorig jaar met een lichte verhoging van het geïndexeerd bedrag. 

Sociare ondersteunt ook dit jaar de leden met een berekeningstool. U geeft aan welke eindejaarspremie van toepassing is en vult de gegevens van al uw werknemers in.

Voor doelgroepwerknemers in wepplusstatuut en lde vult u een ander blad in de tool in.

Bedragen eindejaarspremie 2015: 

Deelsectoren

2015

(enkel en alleen de organisaties die door de Vlaamse overheid, op basis van een in de cao vermeld decreet of besluit, voor hun algemene werking gesubsidieerd worden)

vast geïndexeerd bedrag

% van het brutojaarloon

sociaal-cultureel werk, cultuur(spreiding), sportwerk, lokale diensteneconomie, beroepsopleiding, armoedebestrijding, inburgering, milieu- en natuurwerk

129,11

5,76%

samenlevingsopbouw en integratiesector

129,11

7,57%

doelgroepwerknemers met wep-plusstatuut en in de lokale diensteneconomie

nvt

4,17%

 

vast geïndexeerd bedrag en niet geïndexeerd bedrag

% van het brutojaarloon

sector basiseducatie

753,36 + 55,08

3,52%