Ecocheques: lijst producten en diensten geactualiseerd en vereenvoudigd

maandag 19/06/2017

De NAR heeft onlangs de cao nr. 98quinquies gesloten met de bedoeling het stelsel van de ecocheques te verbeteren en te vereenvoudigen via een grondige herziening van de lijst.

Werknemers kunnen met de ecocheques alleen producten of diensten aankopen die opgenomen zijn in de lijst als bijlage bij CAO nr. 98. 

De nieuwe lijst bestaat uit drie categorieën, in plaats van de zeven bestaande categorieën. Elk van die categorieën bestaat slechts uit een beperkt aantal rubrieken:

  • Ecologische producten en diensten: duurzaam omgaan met water en energie, energievriendelijke elektro, producten en diensten met het Europese ecolabel, biologische producten en milieuvriendelijke houtproducten en papier met de FSC- of PEFC-labels.
  • Duurzame mobiliteit en vrije tijd: milieuvriendelijke en duurzame mobiliteit, duurzaam tuinieren en ecotoerisme.
  • Hergebruik, recyclage en afvalpreventie: aankoop tweedehandsproducten, aankoop van producten die specifiek bestemd zijn voor hergebruik of compostering, aankoop van gerecycleerde producten of producten bestaande uit gerecycleerd of recuperatiemateriaal, composteerbaar of biologisch afbreekbaar materiaal en herstellingen.

Het geheel is bovendien in een overzichtelijke tabel gegoten. En er staat als algemene toelichting bij vermeld dat voor elk product in voorkomend geval ook de huur, de plaatsing, het onderhoud en de herstelling met ecocheques betaald kan worden.

De categorieën van ecologische producten en diensten zijn dus sterk vereenvoudigd en verruimd. Die nieuwe lijst geldt vanaf 1 juni 2017

Meer informatie over ecocheques vind je op www.sociare.be, kennisbank 329, loon en kostenvergoedingen, loon, syllabus loon of klik hier.

Bron: Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98quinquies van 23 mei 2017 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 van 20 februari 2009 betreffende de ecocheques