Dagvergoedingen voor dienstreizen in het buitenland

zondag 15/07/2018

Je kunt een werknemer die naar het buitenland moet, vergoeden voor de kosten die hij daar maakt. De fiscus en de RSZ baseren zich daarvoor op een zogenaamde landenlijst, een lijst met bedragen die de overheid toekent aan de ambtenaren van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, die voor een officiële opdracht naar het buitenland moeten.

De lijst met bedragen werd onlangs gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. In vergelijking met de bedragen die golden tot en met 5 juli van dit jaar wijzigen de bedragen voor de forfaitaire dagvergoedingen. Voor sommige landen werden de vergoedingen opgetrokken, voor andere dan weer verlaagd.

Meer informatie over de buitenlandse dagvergoedingen en andere kostenvergoedingen vind je als Sociare-lid in onze syllabus loon.

Bron: Ministerieel besluit van 2 juli 2018 houdende vaststelling van verblijfsvergoedingen toegekend aan personeelsleden en afgevaardigden van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking die zich in officiële opdracht naar het buitenland begeven of zetelen in internationale commissies, Staatsblad 6 juli 2018.