Aangifte pensioentoezeggingen: uitstel tot 30 juni 2015

donderdag 15/01/2015

In een eerder nieuwsbericht las u over de aangifteverplichtingen tegen 31 december 2014 aan de Databank Tweede Pensioenpijler (DB2P – toegankelijk via de portaalsite van de sociale zekerheid: www.socialsecurity.be/registerdb2p_nl).

Voor de aangifte van ‘interne individuele pensioentoezeggingen’ (ipt) krijgt u uitstel tot 30 juni 2015. 

Het gaat om ‘oude’ ipt, van voor de inwerkingtreding (op 15 mei 2003) van de WAP, de Wet van 28 april 2003 over de aanvullende pensioenen. Meer bepaald de ipt die u intern financiert door een balansprovisie aan te leggen of waarvoor u een bedrijfsleidersverzekering hebt.

Dergelijke interne financiering is sinds de WAP niet meer mogelijk voor nieuwe ipt. U moet alle pensioentoezeggingen, collectieve en individuele, toevertrouwen aan een verzekeringsonderneming of een pensioenfonds.

Hoe aangifte doen? U meldt zich aan op de online-DB2P-toepassing en kiest ‘Interne toezeggingen’. 

Meer informatie over de gegevensbank tweede pensioenpijler vindt u op www.db2p.be (onder ‘DB2P voor werkgevers: inhoudelijke informatie’ en ‘DB2P werkgevers: gebruikershandleiding voor de online toepassing’). Binnenkort verschijnt een geactualiseerde versie van de aangifte-instructies voor interne ipt’s op deze website.

Meer informatie over ipt vindt u in onze syllabus loon op www.sociare.be, kennisbank 329, loon en kostenvergoedingen (klik hier).