31 maart: Analyseverslag genderneutraal loonbeleid

maandag 01/12/2014

Stelt u gemiddeld minstens vijftig werknemers tewerk, dan brengt u tweejaarlijks een analyseverslag uit over de lonen en extralegale voordelen, uitgesplitst volgens geslacht en ingedeeld volgens bepaalde parameters. Zo wordt onderzocht of u in uw organisatie een genderneutraal loonbeleid voert.

Hoe?
Het analyseverslag maakt u op aan de hand van een modelformulier, met onderscheid naar gelang van het aantal werknemers:

  • het beknopt modelformulier als uw organisatie gemiddeld ten minste 50 werknemers maar minder dan 100 werknemers tewerkstelt
  • het volledig modelformulier als uw organisatie gemiddeld ten minste 100 werknemers tewerkstelt.

Om te vermijden dat bepaalde gegevens van het loon in verband kunnen worden gebracht met een individuele werknemer, moet u de gevraagde uitgesplitste inlichtingen niet meedelen als het aantal betrokken werknemers niet meer dan drie bedraagt.

Wanneer?
U geeft en bespreekt het analyseverslag binnen drie maanden na afsluiting van het dienstjaar aan de leden van de ondernemingsraad, of als er geen is, aan de vakbondsafvaardiging. U bezorgt hen minstens 15 dagen voor de vergadering het verslag.
Voor 2014 maakt u uitzonderlijk een analyseverslag van één boekjaar op. Daarna stelt u het analyseverslag tweejaarlijks op.

De ondernemingsraad onderzoekt op basis van de inlichtingen uit het verslag of het aangewezen is een actieplan op te stellen met het oog op de toepassing van een genderneutrale verloningsstructuur binnen de organisatie. Is er geen ondernemingsraad, dan moet u in overleg met de vakbondsafvaardiging onderzoeken of het opportuun is dergelijk actieplan uit te werken.
Is er in de organisatie een actieplan van toepassing, dan vermeldt u dat in het volgende analyseverslag over de verloningsstructuur, en geeft u een toelichting over de opvolging van het plan.

 

 De modelformulieren en een toelichting vindt u hier.