Kennisbank 329

FAQs

 • FAQ: Hoe verloon ik een artistiek medewerker/kunstenaar in PC 329?

  24/05/2019 - Organisaties in de socioculturele sector doen geregeld beroep op kunstenaars om een werk te maken of een opdracht uit te voeren. Waar moet je allemaal aan denken als je ze als werknemer in dienst neemt en verloont? Je leest het in deze FAQ.

 • FAQ Alternerend leren - Deeltijds leren en werken

  18/02/2019 - Wil je als organisatie leerlingen de kans geven om zichzelf te ontwikkelen en competenties bij te leren op jouw werkvloer? Lees dan deze FAQ en ontdek de basis van alternerend leren!

 • Alles wat je moet weten over politiek verlof

  28/01/2019 -

  Jouw werknemer is politiek verkozen, wat nu? Wanneer mag hij of zij afwezig zijn, en is dat dan met behoud van loon? In deze FAQ geven we antwoord op een aantal veelgestelde vragen.

 • FAQ Vrijwilligerswerk

  04/01/2019 - Wie kan je als vrijwilliger inschakelen, wat zijn jouw verplichtingen als organisatie en welke vergoedingen mag je toekennen? Vind het antwoord op jouw vragen in deze FAQ.

 • Betaald educatief verlof: de do’s & don’ts

  29/06/2018 - Werknemers die in hun privétijd een opleiding volgen, kunnen onder bepaalde voorwaarden hier een specifiek betaald verlof voor opnemen: educatief verlof. Het fijne aan dit systeem? De werkgever krijgt voor de uren educatief verlof die een werknemer opneemt, een forfaitaire tussenkomst van het bevoegde Gewest. Vraagt een werknemer in jouw organisatie educatief verlof aan en weet je niet goed wat of hoe? Dan is dit de ideale plek om te beginnen!

 • 28/06/2018 -

  Als werkgever kun je verschillende redenen hebben om camerabewaking te installeren op de werkvloer of op een andere plaats die bij de organisatie hoort. Diefstalpreventie of de controle op het werk van je personeel bijvoorbeeld. Om de privacy van je werknemers en andere gefilmde personen te beschermen, moet je daarbij wel rekening houden met specifieke regels en procedures.

  Deze FAQ maakt je wegwijs in die regels en procedures.

 • 19/04/2018 - Hoe vul je als werkgever je verplichtingen concreet in voor de verwerking van gegevens en waar moet je overal rekening mee houden? Hier lees je een aantal veelgestelde vragen over de voorbereiding (enkel toegankelijk voor leden)    

 • 19/04/2018 - Een van de speerpunten in de GDPR-wetgeving is het zogenaamde register, waarin je als organisatie de persoonsgegevens bijhoudt die je verwerkt. Het antwoord op enkele veelgestelde vragen rond dat register kan je hier nalezen.

 • 19/04/2018 - Organisaties die voor het verwerken van (persoons)gegevens gebruik maken van externe (derde) partijen zijn wettelijk verplicht met deze partijen een verwerkersovereenkomst af te sluiten. Aan welke voorwaarden zo’n overeenkomst moet voldoen kan je hier nalezen.

 • FAQ Een werknemer vraagt tijdskrediet aan. Welke stappen onderneem je?

  09/04/2018 - Als een werknemer tijdskrediet aanvraagt onderneem je volgende stappen. Opgelet: naast de verschillende vormen van tijdskrediet geven bepaalde omstandigheden de werknemer het recht op een thematischverlof: ouderschapsverlof, verlof om medische bijstand en palliatief verlof. De regeling voor thematische verloven staat los van die voor tijdskrediet. Meer over thematische verloven in deel 2 van deze syllabus.

 • Stoom je klaar voor de GDPR tegen 25 mei: stappenplan en model privacyverklaring

  28/03/2018 - Nog een kleine 2 maanden en dan is het 25 mei: de datum waarop de nieuwe Europese privacywetgeving  van kracht is. Vanaf dat moment moeten alle organisaties die op één of andere manier persoonsgegevens verwerken zich in regel stellen met de wet. Weet je niet goed hoe je eraan moet beginnen? Ons stappenplan helpt je op weg richting een GDPR-conform medewerkersbeleid.

 • FAQ: vakantie en andere verlofdagen tegen de jaarwisseling

  23/03/2018 - Bij het einde van het jaar stellen werkgevers zich verschillende vragen met betrekking tot de vakantie van hun werknemers. Hier vindt u de meest gestelde vragen.

 • Feestdagen: waar heeft een werknemer recht op?

  06/03/2018

 • Welke maatregelen tref je tegen psychosociale risico's zoals grensoverschrijdend gedrag op het werk?

  26/02/2018 - Preventie van alsook maatregelen in het kader van grensoverschrijdend gedrag op het werk, zijn een belangrijk onderdeel van welzijnsbeleid. Welke maatregelen tref je? Hoe maak je een preventiebeleid? Wat als een werknemers de risico's ervaart? Wie zijn de actoren? 

 • Een werknemer is ziek op een geplande afwezigheidsdag. Welke afwezigheid heeft voorrang?

  26/02/2018

 • Verenigingswerk: Hoe kan je het gebruiken?

  12/01/2018 - Wat is het verenigingswerk? En hoe kan je het in je organisatie gebruiken? De wetgeving moet nog finaal worden goedgekeurd binnen het federaal parlement. Onderstaande gegevens zijn dus onder voorbehoud van laatste wijzigingen.

 • 20/12/2017 - Nog een vaak terugkerende afkorting in de nieuwe privacywetgeving is DPO, wat staat voor Data Protection Officer oftewel: iemand binnen je organisatie die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming en privacy. Wie dat moet zijn en wat die persoon precies moet doen lees je in deze FAQ.

 • 20/12/2017 - Transparantie is één van de basisbeginselen wanneer je persoonsgegevens verwerkt. Het moet voor de betrokkenen duidelijk zijn hoe je als organisatie hun gegevens gebruikt. Deze informatie zet je doorgaans in de privacyverklaring. In deze FAQ lees je aan welke voorwaarden dit document moet voldoen.

 • 20/12/2017 - Ook op technisch en organisatorisch vlak brengt de GDPR-wetgeving de nodige uitdagingen met zich mee. Enkele veelgestelde vragen daarover beantwoorden we in deze FAQ.

 • 20/12/2017 - In dit tweede deel van de FAQ verschijnen gaandeweg vragen en antwoorden over specifieke toepassingen, per fase in de werkrelatie.

 • Hoe verwerk ik personeelsgegevens GDPR-conform?

  19/12/2017 - De Algemene Verordening voor Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR) bepaalt hoe jouw organisatie vanaf 25 mei 2018 persoonsgegevens verwerkt zonder privacyrechten te schenden. Je leest er meer over in deze FAQ.

 • Fusie en overname: wat betekent dat als werkgever?

  15/12/2017 - Een fusie tot een goed einde brengen: het is als vzw dikwijls een helse klus. Wat zijn de wet- en regelgeving waar je rekening mee moet houden? Wat betekent dat concreet? Welke documenten zijn belangrijk? Deze FAQ geeft je eerste antwoorden op je vragen.

 • Btw of geen btw? Voordelig BTW-advies?

  15/12/2017 - Is mijn vzw btw-plichtig? Wat zijn de verplichtingen als ‘gemengd btw-plichtige vzw’? Wat is de vrijstelling voor ‘kleine ondernemingen’?

 • Vzw-statuten? Vzw-vragen? Het antwoord: Scwitch

  15/12/2017 - Hier vind je een overzicht van veel gestelde vragen. Advies nodig bij het beheren van je vzw? SCWITCH ondersteunt je als socioculturele organisatie.

 • Een eerste werknemer aanwerven: wat moet?

  15/12/2017 - Een eerste werknemer aanwerven: wat moet je allemaal in orde brengen? Welke formaliteiten? Wanneer? Bij welke instantie? Onderstaande FAQ geeft een antwoord op die vragen. 

 • Een up-to-date arbeidsreglement? Wat moet erin? Hoe?

  15/12/2017 - Een up-to-date arbeidsreglement is verplicht, met daarin een aantal opgelegde bepalingen en ook een aantal aan te raden bepalingen. Wat zijn die verplichte vermeldingen? Welke vermeldingen raden we daarnaast nog aan? En hoe voer je het arbeidsreglement in? Deze FAQ geeft je een antwoord op die vragen.  

 • Telewerk: welk kader voorzie je in je organisatie?

  15/12/2017 - Wil je telewerk mogelijk maken in je organisatie?  Enkel occasioneel of eerder structureel? Of wil je juist een kader opmaken voor occasioneel telewerk in je organisatie? Occasioneel telewerk is nl. sinds het voorjaar van 2017 een recht van elke werknemer, eventueel binnen het kader bepaald door de organisatie. Sociare ondersteunt je met onderstaande FAQ. 

 • Sociale maribel: wat betekent dat? Hoe doe je er een beroep op?

  15/12/2017 - Sociale maribel: een moeilijk woord waar je als organisatieverantwoordelijk in onze sector wellicht tal van vragen over hebt. Een antwoord op die vragen lees je in deze FAQ. 

 • Medewerkers voordelig inzetten via de 25-dagenregel: hoe en wat?

  15/12/2017 - Als organisatie uit onze sector kun je medewerkers gedurende 25 dagen voordelig inzetten. Lees de antwoorden op o.a. de vragen: Wat?, Voor welke activiteiten of functies? Wat zijn de formaliteiten?. 

 • Studenten inzetten in je organisatie: wat en hoe?

  15/12/2017 - Studenten inzetten in je organisatie? Lees hier de antwoorden op o.a. de vragen: Wat?, Voor welke activiteiten of functies? en Wat zijn de formaliteiten?

 • Een bezoek van de inspectie: hoe bereid je je voor?

  15/12/2017 - Hoe bereid je je als werkgever optimaal voor op een bezoek van een sociale inspectiedienst? Welke diensten bestaan er en wat komen ze controleren? Hoe gebeurt een controle en welke beslissingen kan een inspectiedienst allemaal nemen?  Deze FAQ loodst je vlot door een bezoek van een sociale inspectiedienst.

 • Een staking: recht op loon?

  15/12/2017 - Een stakingsaanzegging, een spontane staking: heeft de werknemer recht op loon? Je lees het antwoord in deze FAQ. 

 • Woon-werkverkeer in 329.01: een kluwen?

  15/12/2017 - Woon-werkverkeer in PC 329.01 een kluwen? Duidelijkheid scheppen begint hier. In deze FAQ lees je voor welke verplaatsingsmiddelen van de werknemer je een tussenkomst moet betalen en hoeveel deze dan bedraagt. Hoe zit het met een combinatie van vervoersmiddelen? Moet een werknemer de kortste route naar het werk nemen? Hoe zit het met derdebetalersregelingen, stapvergoedingen en bedrijfsfietsen? Ook antwoorden op deze vragen vind je hieronder.

 • Een nieuwe werknemer: hoe zorg je voor een goed onthaalbeleid?

  15/12/2017 - Een nieuwe werknemers in de organisatie. Hoe werk je mee aan een goede start? We geven enkele tips voor jouw onthaalbeleid. 

 • Welzijnsbeleid in 5 stappen: hoe en wat?

  15/12/2017 - Preventie- en welzijnsbeleid: het is verplicht, maar hoe begin je eraan. Sociare zet je in 5 stappen op weg naar een preventie- en welzijnsbeleid op maat van jouw organisatie. 

 • Welke werknemer is beschermd tegen ontslag? Wat betekent dat?

  15/12/2017 - Je bent van plan om de arbeidsovereenkomst van een werknemer te beëindigen? Maar ben je zeker dat dat kan? Is de werknemer niet beschermd tegen ontslag? Je vindt hierbij een overzicht van de beschermde werknemers en een antwoord op verschillende vragen. 

 • Afwezigheden tijdens opzegtermijn: welke schorsen? welke niet?

  15/12/2017 - Je hebt als werkgever de arbeidsovereenkomst van een werknemer beëindigd met een te presteren opzeggingstermijn. De aanvang en de duur van die termijn liggen vast en nam je ook op in de ontslagbrief. Maar wanneer eindigt de termijn? Welke afwezigheden verlengen de opzeggingstermijn en welke niet? Een overzicht. 

 • Een deeltijdse werknemer in een glijdend uurrooster?

  06/10/2017 - Voor de uren die de deeltijdse werknemer presteert binnen de nieuwe wettelijke  glijtijdenregeling, moet  je als werkgever geen overloontoeslag betalen. Binnen welke grenzen kan dat voor een deeltijdse werknemer? Wat zijn de gevolgen? 

 • Outplacement: wanneer is het een recht? Wat betekent dat?

  18/07/2017 - Wanneer heeft een werknemer recht op outplacement? Wanneer moet je als werkgever het outplacement aanbieden? En wanneer moet de werknemer het aanbod aanvaarden? Het antwoord op die en andere vragen in verband met outplacement lees je hier. 

 • Woon-werkverkeer in 329.03: Comment? How? Hoe?

  01/01/0001 - Woon-werkverkeer in PC 329.03 een kluwen? Duidelijkheid scheppen begint hier. In deze FAQ lees je voor welke verplaatsingsmiddelen van de werknemer je een tussenkomst moet betalen en hoeveel deze dan bedraagt. Hoe zit het met een combinatie van vervoersmiddelen? Moet een werknemer de kortste route naar het werk nemen? Hoe zit het met derdebetalersregelingen, stapvergoedingen en bedrijfsfietsen? Ook antwoorden op deze vragen vind je hieronder.