Nieuwe grensbedragen voor bijverdienen tijdens pensioen

donderdag 20/12/2018

Door de jaarlijkse indexering van de grensbedragen mogen gepensioneerden sinds 1 januari 2019 weer iets meer bijverdienen. Onbeperkt bijverdienen blijft nog altijd voorbehouden aan gepensioneerden van 65 jaar en ouder of met 45 loopbaanjaren bij de start van hun pensioen.

Gepensioneerden die de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar bereiken of die bij de start van hun pensioen 45 loopbaanjaren hebben, kunnen onbeperkt bijverdienen met behoud van hun pensioen. Andere gepensioneerden moeten zorgen dat hun bijverdiensten  onder de voorziene grensbedragen blijven, willen ze hun pensioen behouden.  

Het ministerieel besluiten van 4 december 2018 bepaalt de geïndexeerde grensbedragen die gelden voor de inkomsten van personen met een zelfstandigen- en/of werknemerspensioen in 2018. Dezelfde bedragen gelden in principe ook voor personen met een ambtenarenpensioen. Daarvoor verschijnt later nog een apart besluit.  

De grensbedragen verschillen naargelang:

  • de persoon in kwestie een overlevingspensioen of rustpensioen krijgt, 
  • de beroepsactiviteit die de persoon daarmee combineert
  • de gezinssituatie
  • de leeftijd

Grensbedrag voor activiteit als

Kinder-last

Gepensioneerde jonger dan

65 jaar

Gepensioneerde jonger dan 65 jaar met alleen overlevingspensioen

Gepensioneerde van 65 jaar of ouder met alleen overlevings-

pensioen

Gepensioneerde van 65 jaar

met loopbaan

van 42 jaar of meer

Werknemer, andere bezigheid, mandaat, ambt of post

nee

8.172 euro

19.027 euro

23.604 euro

Geen beperking

ja

12.258 euro

23.784 euro

28.712 euro

Geen beperking

Zelfstandige (of mix werknemer-zelfstandige)

nee

6.538 euro

15.222 euro

18.883 euro

Geen beperking

ja

9.807 euro

19.027 euro

22.969 euro

Geen beperking

 

Overschrijdt de gepensioneerde het toegelaten grensbedrag, dan vermindert zijn pensioenbedrag of verliest hij het in het jaar van de overschrijding.

Bron:  

-Ministerieel besluit van 4 december 2018 tot aanpassing van de jaarbedragen bedoeld in artikel 64, §§ 2 en 3 van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, BS 11 december 2018
-Bericht betreffende de indexering, vanaf 1 januari 2019, van de jaarbedragen bedoeld in de artikelen 78, 80, 82, 85 en 86 van de programmawet van 28 juni 2013, BS 11 december 2018

Meer informatie over bijverdienen met een werknemers- of ambtenarenpensioen leest u op de website van de Federale Pensioendienst.

Meer informatie over bijverdienen met een zelfstandigenpensioen leest u op de website van het Rijksinstituut voor de Sociale Zekerheid der Zelfstandigen.

U leest er o.a. welke inkomsten meetellen en over de uitzonderlijke gevallen waarin de gepensioneerde de beroepsactiviteit nog moet aangeven.