Nieuwe grensbedragen voor bijverdienen tijdens pensioen

maandag 13/01/2020

Door de jaarlijkse indexering van de grensbedragen mogen gepensioneerden sinds 1 januari 2020 weer iets meer bijverdienen. Onbeperkt bijverdienen blijft nog altijd voorbehouden aan gepensioneerden van 65 jaar en ouder of met 45 loopbaanjaren bij de start van hun pensioen.

Gepensioneerden die de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar bereiken of die bij de start van hun pensioen 45 loopbaanjaren hebben, kunnen onbeperkt bijverdienen met behoud van hun pensioen. Andere gepensioneerden moeten zorgen dat hun bijverdiensten  onder de voorziene grensbedragen blijven, willen ze hun pensioen behouden.  

Het ministerieel besluit van 19 december 2019 bepaalt de geïndexeerde grensbedragen die gelden voor de inkomsten van personen met een zelfstandigen- en/of werknemerspensioen in 2020. Dezelfde bedragen gelden in principe ook voor personen met een ambtenarenpensioen. Daarvoor verschijnt later nog een apart besluit.  

De grensbedragen verschillen naargelang:

  • de persoon in kwestie een overlevingspensioen of rustpensioen krijgt, 
  • de beroepsactiviteit die de persoon daarmee combineert
  • de gezinssituatie
  • de leeftijd

Grensbedrag voor activiteit als

Kinder-last

Gepensioneerde jonger dan

65 jaar

Gepensioneerde jonger dan 65 jaar met alleen overlevingspensioen

Gepensioneerde van 65 jaar of ouder met alleen overlevings-

pensioen

Gepensioneerde van 65 jaar

OF loopbaan

van 45 jaar of meer

Werknemer, andere bezigheid, mandaat, ambt of post

nee

8.383 euro

19.542 euro

24.243 euro

Geen beperking

ja

12.590 euro

24.428 euro

29.489 euro

Geen beperking

Zelfstandige (of mix werknemer-zelfstandige)

nee

6.714 euro

15.634 euro

19.394 euro

Geen beperking

ja

10.071 euro

19.542 euro

23.591 euro

Geen beperking

 

Overschrijdt de gepensioneerde het toegelaten grensbedrag, dan vermindert zijn pensioenbedrag of verliest hij het in het jaar van de overschrijding.

 

Met pensioen gaan en bijverdienen of nog even blijven doorwerken?

Stel dat je werknemer de pensioenleeftijd bereikt, maar eigenlijk nog wat door wil werken (eventueel wat minder uren per week). Wat is het interessantst? Het pensioen al aanvragen en bijverdienen, zoals in het kader hierboven? Of nog volledig blijven doorwerken zonder het pensioen aan te vragen?

Daarvoor kijkt de werknemer best na of hij/zij al een volledig rustpensioen heeft opgebouwd. Als dat zo is, zal het interessant zijn om het pensioen al aan te vragen en de inkomsten uit pensioen te combineren met beroepsinkomsten. Daarvoor staan de grensbedragen hierboven. 

Als een werknemer nog geen volledig rustpensioen heeft opgebouwd, is het waarschijnlijk financieel interessanter om nog even 'gewoon' door te werken zonder het aanvragen van een rustpensioen om zo tot een volledige pensioenopbouw te komen.

Op deze manier kan een werknemer ook een landingsbaan aanvragen, wanneer hij of zij toch wat minder zou willen werken. De aanvraag voor een landingsbaan is immers ook perfect mogelijk nadat de pensioenleeftijd al bereikt werd. De pensioenopbouw tijdens deze periode gebeurt alsof de werknemer nog aan het oorspronkelijke regime werkt.

 

Bron:  

-Ministerieel besluit tot aanpassing van de jaarbedragen bedoeld in artikel 64, paragrafen 2 en 3 van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, Staatblad 30 december 2019
-Bericht betreffende de indexering, vanaf 1 januari 2019, van de jaarbedragen bedoeld in de artikelen 78, 80, 82, 85 en 86 van de programmawet van 28 juni 2013, BS 11 december 2018

Meer informatie over bijverdienen met een werknemers- of ambtenarenpensioen leest u op de website van de Federale Pensioendienst.

Meer informatie over bijverdienen met een zelfstandigenpensioen leest u op de website van het Rijksinstituut voor de Sociale Zekerheid der Zelfstandigen.

U leest er o.a. welke inkomsten meetellen en over de uitzonderlijke gevallen waarin de gepensioneerde de beroepsactiviteit nog moet aangeven.