Nieuwe grensbedragen bijverdiensten tijdens pensioen

woensdag 07/02/2018

Gepensioneerden kunnen onder bepaalde voorwaarden onbeperkt bijverdienen. Voldoen ze niet aan die voorwaarden, dan gelden nog inkomensgrenzen. Hier de bedragen voor 2018. 

Gepensioneerden die 65 jaar zijn, mogen onbeperkt bijverdienen. Ook gepensioneerden die nog geen 65 zijn, maar bij de start van hun rustpensioen een loopbaan van 45 jaar bewijzen, mogen onbeperkt bijverdienen. Overlevingspensioenen en gezinspensioenen komen niet in aanmerking voor een onbeperkte cumul.

Gepensioneerden die nog geen 65 jaar zijn met een loopbaan korter dan 45 jaar kunnen beperkt bijverdienen. Voor hen gelden grensbedragen, gekoppeld aan de index.

Die verschillen naargelang het gaat om een overlevingspensioen of rustpensioen, naar gelang van de activiteit en van de gezinssituatie. De geïndexeerde grensbedragen voor cumulatie van een werknemerspensioen met beroepsinkomsten van 2018:

 

Grensbedrag voor activiteit als

 

Gepensioneerde is jonger dan 65 jaar

Gepensioneerde is jonger dan 65 jaar en heeft enkel overlevingspensioen

Gepensioneerde is 65 jaar of ouder en heeft enkel overlevingspensioen

Gepensioneerde is 65 jaar en heeft loopbaan van 45 jaar of meer

Werknemer andere bezigheid, mandaat, ambt of post

Zonder kinderlast

8022 euro

18.677 euro 23.170 euro

Geen beperking

Werknemer andere bezigheid, mandaat, ambt of post

Met kinderlast

12.033 euro

23.346 euro

28.184 euro

Geen beperking

Zelfstandige (of mix werknemer-zelfstandige)

Zonder kinderlast

6417 euro

14.942 euro

18.536 euro

Geen beperking

Zelfstandige (of mix werknemer-zelfstandige)

Met kinderlast

9626 euro

18.677 euro

22.547 euro

Geen beperking

Bij een overschrijding van de grensbedragen wordt het pensioen evenredig verminderd met het percentage van overschrijding.

Dezelfde bedragen gelden in principe ook voor personen met een zelfstandigen- en ambtenarenpensioen. Daarvoor verschijnen later nog aparte besluiten.  

 

Let op: Vanaf 2018 telt ook de vergoeding uit verenigingswerk mee als beroepsinkomen. Lees hier welke andere inkomsten meetellen om te bepalen of het grensbedrag gerespecteerd blijft. 

 

Bron:  Ministerieel besluit van 15 december 2017 tot aanpassing van de jaarbedragen bedoeld in artikel 64, §§ 2 en 3 van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, Staatsblad 20 december 2017.

 

 

Meer informatie over bijverdienen met een werknemers- of ambtenarenpensioen leest u op de website van de Federale Pensioendienst.

Meer informatie over bijverdienen met een zelfstandigenpensioen leest u op de website van het Rijksinstituut voor de Sociale Zekerheid der Zelfstandigen.

U leest er o.a. welke inkomsten meetellen en over de uitzonderlijke gevallen waarin de gepensioneerde de beroepsactiviteit nog moet aangeven.