Indexering bedragen SWT op 1 juni 2017

dinsdag 13/06/2017

7Door de overschrijding van de spilindex indexeren op 1 juni 2017 verschillende bedragen in het kader van SWT, het vroegere brugpensioen. 

Het bedrag van de aanvullende vergoeding swt is minstens gelijk aan de helft van het verschil tussen het netto referteloon en de werkloosheidsuitkering. Het bedrag wordt bepaald bij de start van het swt en wijzigt nadien alleen nog als gevolg van indexering of herwaardering. De laatste herwaardering van de aanvullende vergoeding dateert van 1 januari 2016..

Het bedrag van de aanvullende vergoeding is gebonden aan de spilindex van de consumptieprijzen, volgens dezelfde modaliteiten als van toepassing voor werkloosheidsuitkeringen. Indexeren de werkloosheidsuitkeringen, dan indexeert dus ook de aanvullende vergoeding. 

De overschrijding van de spilindex in mei 2017 heeft dan ook als gevolg dat voor een SWT gestart vóór 1 juni 2017 de werkloosheidsuitkering en de aanvullende vergoeding die u betaalt met 2% indexeren. Bij een SWAV of pseudo-swt indexeert de aanvullende vergoeding alleen als de individuele of collectieve arbeidsovereenkomst dat uitdrukkelijk voorziet.

Voor een SWT gestart na 1 juni 2017 bepaalt u de aanvullende vergoeding door rekening te houden met de volgende geïndexeerde grensbedragen:

  • maximum 3939,7 euro voor het brutomaandloon in de berekening van het nettoreferentieloon
  • maximum 2191,23 euro voor het brutomaandloon in de berekening van de werkloosheidsuitkering. De maximale werkloosheidsuitkering bedraagt dan 50,57 euro per dag of 1314,82 euro per maand.

Voor alle SWT’s en SWAV’s, ongeacht hun startdatum, (her)berekent u de werknemersinhouding van 6,5% op het totale swt-inkomen (werkloosheidsuitkering + aanvullende vergoeding). De nieuwe grensbedragen waaronder het swt-inkomen niet mag dalen door deze inhouding zijn sinds 1 juni 2017:

  • 1416,26 euro per maand voor bruggepensioneerden zonder gezinslast
  • 1705,91 euro per maand voor bruggepensioneerden met gezinslast

Meer informatie over het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (swt) leest u in onze syllabus SWT via www.sociare.be, kennisbank 329, einde werkrelatie, swt (brugpensioen) rustpensioen en vervroegd pensioen.

Bron: website NAR, website RVA, portaalsite sociale zekerheid