Herwaardering swt-bedragen

maandag 20/01/2020

Het bedrag van de aanvullende vergoeding swt is minstens gelijk aan de helft van het verschil tussen het nettoreferteloon en de werkloosheidsuitkering. Het bedrag wordt vastgesteld bij de start van het swt en wijzigt daarna alleen nog als gevolg van indexering  of herwaardering.

De sociale partners van de NAR beslissen jaarlijks op 1 januari over de herwaardering, die de aanvullende vergoeding aanpast aan de loonevolutie. Vanaf 1 januari 2020 moeten we een herwaarderingscoëfficiënt (1,0128) toepassen op:

 • het plafondbedrag voor het brutomaandloon in de berekeningsbasis van de aanvullende vergoeding die vastgesteld wordt bij de start van een swt: sinds 1 januari 2020 geldt een plafond van 4084,55 euro.
 • het bedrag van de aanvullende vergoedingen die de werkgever al toekent en die berekend zijn op een referteloon van voor januari 2019
 • het bedrag van de aanvullende vergoedingen die u al toekent en die berekend zijn op een referteloon van na januari 2019. U past de coëfficiënt in dat geval pro rata toe, naargelang het toepasselijk referteloon:
 • 1,0096 als het  loon van januari, februari of maart 2019 als referteloon diende
 • 1,0064 als het loon van april, mei of juni 2019 als referte diende
 • 1,0032 als het van loon juli, augustus of september 2019 als referte diende
 • 0 als het loon van oktober, november of december 2019als referte diende (in dat geval is er dus geen herwaardering)
Het grensbedrag waaronder het totaal swt-inkomen niet mag dalen door de werknemersinhouding van 6,5%, die zo nodig dan ook beperkt moet worden, bleef ongewijzigd (sinds 1 september 2018):
 • 1449,73 euro per maand voor swt’ers zonder gezinslast
 • 1746,22 euro per maand voor swt’ers met gezinslast


Bronnen: 

 • - Cao nr. 17/398 van 17 december 2019 tot wijziging en uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974 tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen.
 • - www.socialsecurity.be