Outplacement: uitzondering bij medische onmogelijkheid

donderdag 11/01/2018

Wanneer je de arbeidsovereenkomst van een werknemer opzegt of verbreekt en de opzegtermijn is minstens 30 weken, doe je verplicht een outplacementaanbod.

Voortaan geldt geen recht op outplacementbegeleiding wanneer de werknemer aan zijn werkgever binnen de 7 dagen vanaf de dag van kennisgeving van het ontslag een medisch attest van zijn behandelend arts bezorgt dat attesteert dat de werknemer medisch ongeschikt is voor het volgen van de outplacementbegeleiding. Of ook niet als je als werkgever het initiatief neemt, en een tweede arts die door de werkgever wordt aangesteld, binnen de zeven dagen vanaf de dag van de kennisgeving van het ontslag attesteert dat de werknemer medisch ongeschikt is om een outplacementbegeleiding te volgen.

In die situatie ben je dan als werkgever niet langer verplicht om een outplacementaanbod te doen, en mag je het equivalent van 4 weken loon niet langer van de eventuele verbrekingsvergoeding inhouden.

Meer informatie over outplacement lees je hier.

Bron: Wet van 15 januari 2018 houdende diverse bepalingen inzake werk, Staatsblad 5 februari 2018