Nar sluit cao's loonnorm, swt en landingsbaan

vrijdag 24/03/2017

Op 21 maart 2017 sloot de NAR de cao's rond loonnorm, swt en landingsbanen. Dat gebeurde in uitvoering van het ipa van februari 2017

Bron: www.unisoc.be. Overzicht van de recente cao's op www.nar.be 

De sociale partners in de Nationale Arbeidsraad, waar ook unisoc deel van is, sloten maar liefst negen collectieve arbeidsovereenkomsten. Een overzicht: 

De loonnorm

Het ipa bepaalt voor de periode 2017-2018 een maximale loonmarge van 1,1%. Ondernemingen en sectoren mogen hun totale loonkost dus laten stijgen, deze stijging mag minimaal 0% en maximaal 1,1% van de totale loonkost bedragen. Indexeringen en baremieke verhogingen worden niet meegeteld in die stijging.

Cao nr. 119 legt nu die loonnorm vast. Ze is van toepassing op de gehele private sector, dus ook onze sector. De invulling van de loonmarge op sector- of ondernemingsniveau moet maximaal rekening houden met de specifieke economische situatie van de sector en/of de onderneming. Daarnaast moet er ook aandacht zijn voor het behoud en de creatie van tewerkstelling en de concurrentiekracht. En met de reële kostprijs van maatregelen.

De verschillende stelsels swt

Verschillende stelsels van swt zijn verlengd voor de periode 2017-2018: 

Stelsel van SWT

Nieuwe cao (periode 2017-2018)

Zwaar beroep

verlenging op basis van Kb swt

Medisch SWT

Cao 123

Lange loopbanen

Cao 124

Herstructureringen en ondernemingen in moeilijkheden

Cao 126

Om de swt-stelsels zware beroepen (35 jaar anciënniteit) en herstructureringen te kunnen toepassen, is nog wel een cao op organisatieniveau nodig.   

Daarnaast sloot de NAR een aantal kadercao's voor de periode 2017-2018 die een geleidelijke verhoging van de leeftijdsvoorwaarde mogelijk maken voor een aantal stelsels van swt. Zo kunnen sectoren vermijden dat de leeftijdvereiste meteen verhoogt naar 60 jaar, zoals voorzien door het kb swt. 

Concreet maken de kadercao's het mogelijk om de toegangsleeftijd voor de swt-stelsels zwaar beroep en lange loopbaan te behouden op 58 jaar in 2017 en op 59 jaar in 2018. Een sectorale cao is echter nodig opdat deze maatregel ook in onze sector geldt. Zonder sectorale cao wordt de leeftijdvereiste in deze stelsels in principe 60 jaar vanaf 2017.

Stelsel van SWT

Nieuwe cao (periode 2017-2018)

   

Zwaar beroep (35 jaar anciënniteit)

kadercao 122

Lange loopbaan

kadercao 125

Voor organisaties met een erkenning als in moeilijkheden of herstructurering verhoogt de toegangsleeftijd van 55 jaar naar 56 jaar voor de volledige periode 2017-2018. Er wordt wel voorzien in een overgangsregeling wanneer een collectief ontslag aangekondigd werd vóór 01.11.2016  en de erkenning als onderneming in herstructurering in 2017 werd verkregen. Dan blijft de toegangsleeftijd 55 jaar.


De landingsbanen 

Een nieuwe cao nr. 127 om in de paritaire comités de leeftijd voor toegang tot landingsbaan bij lange of zware loopbanen mogelijk te maken vanaf 55 jaar. Een sectorale cao is nodig opdat die maatregel effectief telt in onze sector. 


Andere maatregelen

Naast bovenstaande maatregelen bevat het ipa ook een aantal maatregelen die de regering moet uitvoeren. De NAR uit in advies nr. 2026 de intentie dat ze die maatregelen wil voor de periode 2017-2018:

1. De inspanningen inzake risicogroepen van 0,10% rsz-werkgeversbijdragen.
In onze sector sluiten we een cao opdat die 0,10% wordt geïnt voor het fonds risicogroepen dat daarmee onder andere het vivo-budget verhoogt, alsook zorgt voor andere acties naar de sector. Bv. taalondersteuning voor werknemers, deeltijds leren - deeltijds werken.

2. Het systeem van de innovatiepremie, meer bepaald de (para)fiscale gunstige behandeling

3. De derdebetalersregeling voor het woon-werkverkeer met openbaar vervoer, waarbij de werkgever 80% voor z’n rekening neemt en de overheid de overige 20%.

3. De boete van 1800 euro bij het niet aanbieden van een outplacementbegeleiding.
Ter herinnering: die boete geldt enkel voor het bijzonder stelsel van outplacement, met name werknemers ontslagen vanaf de leeftijd van 45 jaar met één jaar ononderbroken anciënniteit.

Het is nog wachten op de uitvoering van de verlengingen door de regering.