Lagere opzegtermijn bij ontslag door werkgever tijdens eerste maanden

vrijdag 30/03/2018

Vanaf 1 mei 2018 geldt een meer geleidelijke opbouw van de opzegtermijnen bij ontslag door de werkgever tijdens de eerste zes maanden. De wet daarover is gepubliceerd in het Staatsblad.

Een vergelijking van de opzegtermijnen bij ontslag door de werkgever:

Anciënniteit

Huidige wetgeving

Opzeggingen vanaf 1 mei 2018

< 3 maanden

2 weken

1 week

3 tot < 4 maanden

4 weken

3 weken

4 tot < 5 maanden

4 weken

4 weken

5 tot < 6 maanden

4 weken

5 weken

Bron: wet van 26 maart 2018 betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie, Staatsblad 30 maart 2018