Wat met werknemers waarvan de kinderen niet naar school kunnen door corona?

woensdag 01/04/2020

Laatste update: woensdag 1 april - 10u30

In de maatregelen die de Nationale Veiligheidsraad heeft genomen, staat uitdrukkelijk dat scholen open blijven en opvang moeten voorzien voor kinderen die thuis niet kunnen worden opgevangen.

Zijn er werknemers die toch thuis willen blijven om zelf voor hun kinderen te zorgen? Dan zal je als werkgever afspraken moeten maken met hen.

* Is het zo dat er geen werk is voor de werknemer? Dan roep je tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht in.

* Kan en wil je werknemer van thuis uit werken? Sta telethuiswerk toe, voor zoveel mogelijk functies

* Kan de werknemer echt enkel werken op de werkplaats en wenst hij of zij niet te komen werken? Bespreek met jouw werknemer of het mogelijk is om verlof, meeruren, verlof om dwingende redenen/sociaal verlof, ouderschapsverlof of tijdskrediet op te nemen. Er zijn ook andere pistes mogelijk, geval per geval. Stuur een mail naar info@sociare.be voor advies. 

>> Naar de syllabus thematische verloven

>> Naar de FAQ Tijdskrediet

>> Naar de syllabus Tijdskrediet

Als ik een werknemer ouderschapsverlof laat opnemen, hoe zit dat dan met de aanvraagtermijnen?

Werkgevers kunnen samen met de werknemer in onderling akkoord afwijken van de aanvraagtermijn, die normaal gezien 2 tot 3 maanden bedraagt. Uitkeringen van de RVA kunnen ook aangevraagd worden tot 2 maanden na aanvang van het ouderschapsverlof, maar worden pas toegekend vanaf het moment van de verzending van de aanvraag tot uitkering. 

Als je daar als werkgever mee instemt, kan je voltijds ouderschapsverlof ook opsplitsen in weken, waardoor bv. een periode van 3 weken (om een lock down te overbruggen) mogelijk wordt. De werknemer heeft in dat geval wel geen recht op een Vlaamse aanmoedigingspremie hiervoor.