Corona-tijdskrediet voor organisaties in herstructurering of in moeilijkheden

maandag 29/06/2020

Een nieuw type tijdskrediet zit in de pijplijn: het corona-tijdskrediet. Vanaf 1 juli zouden werknemers van organisaties die erkend zijn als zijnde in herstructurering of in moeilijkheden in een halftijds of 1/5e tijdskrediet kunnen stappen. Dit corona-tijdskrediet wordt niet aangerekend op het totale saldo aan tijdskrediet.

Een werknemer zou zo’n corona-tijdskrediet kunnen opnemen voor een periode van 1 tot 6 maanden. RVA betaalt voor dit tijdskrediet de standaard onderbrekingsuitkeringen, tenminste wanneer de werknemer aan de anciënniteits- en tewerkstellingsvoorwaarden voldoet.

Ook een corona-tijdskrediet van het type landingsbaan zou mogelijk worden, vanaf 55 jaar. Hier lees je alvast meer over de bestaande mogelijkheden tot landingsbaan in PC 329.

De definitie van onderneming in herstructurering of in moeilijkheden wordt nog geconcretiseerd.

Aanvragen voor een corona-tijdskrediet zijn nog niet mogelijk. Daarvoor moet het KB dat deze loopbaanvermindering in het leven roept, nog verschijnen.

Bron: nieuwsbericht RVA over corona-tijdskrediet