Corona: nu tijdelijk 2 soorten medische attesten in omloop

maandag 14/09/2020

Laatste update: maandag 14 september

Op basis van het bestaande medisch attest kon je als werkgever niet altijd uitmaken of de werknemer effectief arbeidsongeschikt was, ofwel verder kon telewerken of kon terugvallen op een uitkering van een overheidsinstantie.

Het RIZIV heeft nu een tijdelijk systeem opgezet met twee verschillende medische attesten om te voldoen aan deze vraag gedurende de coronacrisis.

* zich niet naar de werkplek mag begeven omwille van contact met een besmet persoon

* zijn medische situatie een risico is (bijvoorbeeld als zijn immuun afweersysteem verzwakt is)

* geen symptomen vertoont ,maar mogelijks wel besmet is met COVID-19.

In dat geval is de medewerker niet arbeidsongeschikt. Als hij thuis kan werken moet hij dat ook doen en moet de werkgever het normale loon doorbetalen. Heeft hij vakantie ingepland, dan wordt die opgenomen zoals afgesproken. Je mag in deze geplande vakantieperiode de werknemer niet tijdelijk werkloos wegens overmacht stellen.

Is telethuiswerk niet mogelijk, dan kan je op basis van dit medisch attest de medewerker aanmelden voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

 

Administratieve formaliteiten

  • Rekening houdend met de aard van de raadpleging (fysiek of telefonisch), zal de arts de getuigschriften ofwel eigenhandig aan de patiënt overhandigen, ofwel per post of elektronisch toesturen.
  • Als de getuigschriften elektronisch worden afgeleverd, moeten ze niet door de arts worden ondertekend maar wel een identificatie van de arts bevatten (naam, voornaam, RIZIV-nummer).
  • De medewerker bezorgt het ‘medisch getuigschrift arbeidsongeschiktheid’ en het ‘medisch getuigschrift quarantaine’ aan de werkgever.
  • Om recht te hebben op ziekte-uitkeringen moet de medewerker het ‘medisch getuigschrift arbeidsongeschiktheid’ eveneens bezorgen aan het ziekenfonds.
  • De getuigschriften die voor andere instanties zijn bestemd (onderwijsinstellingen, verzekeringsmaatschappijen,...) blijven ongewijzigd.

Bijkomende informatie vind je op de website van het RIZIV.

 

Nog vragen?

Contacteer ons gerust via 02/503.18.11 of via info@sociare.be