Tijdelijke werkloosheid: te combineren met werken als vrijwilliger of bijberoep

dinsdag 24/03/2020

Laatste update: dinsdag 7 april - 13u30

Federaal minister van Werk Nathalie Muylle heeft de restricties voor tijdelijke werkloosheid versoepeld. In dit artikel vertellen we je meer over wat kan en niet kan.

In deze bijzondere tijden, met veel mensen op tijdelijke werkloosheid, kwamen er vragen over hoe deze mensen zich vandaag nog nuttig kunnen inzetten voor de maatschappij. Normaal gezien kan men immers geen betaalde arbeid verrichten wanneer men een werkloosheidsuitkering geniet. Ook vrijwilligerswerk is aan bepaalde voorwaarden verbonden.

Tegelijkertijd staan er heel wat sectoren onder druk die smeken om extra handen. Daarom verduidelijkte de federale regering wat wel en niet mag in deze uitzonderlijke tijden:

  • tijdelijke werkloosheid mag worden gecombineerd met vrijwilligerswerk of een bijberoep.
  • Daarnaast is het ook mogelijk dat uitzendkrachten een beroep kunnen doen op de werkloosheidsuitkeringen.

Hieronder de categorieën die onder deze versoepeling vallen:

1. Vrijwillige brandweer en vrijwilligers van de civiele bescherming

Het is toegelaten om tijdens de tijdelijke werkloosheid, activiteiten als vrijwillige brandweer en als vrijwilliger van de civiele bescherming te verrichten. De hiervoor ontvangen vergoedingen mogen gecumuleerd worden. Hiervoor dienen geen specifieke formaliteiten vervuld te worden.

2. Andere activiteiten als vrijwilliger

Een vrijstelling van meldingsplicht geldt voor de tijdelijke werkloze die een vrijwillige activiteit wil uitoefenen voor een particulier of voor een organisatie. De grensbedragen van de niet-belastbare vergoedingen voor vrijwilligers bedragen voor het aanslagjaar 2020  34,71 euro per dag en 1.388,40 euro per jaar.

Uiteraard mogen geen vrijwillige activiteiten worden uitgeoefend die zouden ingaan tegen de verplichtingen rond 'social distancing'.

 3. Uitoefenen van een reeds eerder uitgeoefend bijberoep

Er wordt een versoepeling toegestaan voor tijdelijk werklozen die, vooraleer ze op tijdelijke werkloosheid werden gesteld, al een bijberoep uitoefenden. Dit bijberoep moet niet aangegeven worden en de inkomsten daaruit zijn zonder invloed op de werkloosheidsuitkering.

4. Aanvatten van nieuwe tewerkstelling

De tijdelijke werkloze mag een tewerkstelling uitoefenen of aanvatten bij een werkgever, andere dan deze waarbij hij tijdelijk werkloos is gesteld. Bijvoorbeeld via interim, arbeidsovereenkomst bepaalde duur, … De werkloze dient hierover afspraken te maken met de werkgever die hem in tijdelijke werkloosheid plaatste.

De werkloze moet deze tewerkstelling signaleren aan zijn uitbetalingsinstelling, zodat er niet ten onrechte uitkeringen worden betaald. De tewerkstelling moet geldig aangegeven zijn door de werkgever. De inkomsten van deze tewerkstelling kunnen niet gecumuleerd worden met de werkloosheidsuitkering. Indien nodig, zal een terugvordering gebeuren van de teveel uitbetaalde uitkeringen.

5. Werkloze uitzendkrachten

De uitzendkrachten die normaal verder bij eenzelfde gebruiker tewerkgesteld worden, kunnen gedurende de onderbreking van de tewerkstelling als gevolg van COVID-19 uitzonderlijk ook toegelaten worden tot de tijdelijke werkloosheid. De contractuele band met de gebruiker moet wel behouden blijven.

De RVA heeft deze info meegenomen in de laatste versie van haar FAQ over tijdelijke werkloosheid.

Bron: Persbericht Nathalie Muylle, Federaal minister van Werk, Economie en Consumenten