UPDATE: PC 329 erkend als zwaar getroffen sector: tijdelijke werkloosheid overmacht tot einde van het jaar

vrijdag 04/09/2020

De vereenvoudigde procedure voor het toepassen van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door corona zal na 1 september 2020 slechts gelden voor uitzonderlijk hard getroffen sectoren en ondernemingen. Minister van Werk Nathalie Muylle maakte bekend dat PC 329 erkend wordt als zwaar getroffen sector, waardoor voor de hele sector de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door corona mogelijk is tot 31 december 2020, en dit zonder nieuwe formaliteiten. Het KB dat dit definitief vastlegt, moet nog gepubliceerd worden.

En dat is dus goed nieuws. Dat wil zeggen dat elke organisatie in PC 329 onder dezelfde voorwaarden als voorheen tijdelijke werkloosheid kan inroepen wanneer er omwille van de COVID-19-crisis of –maatregelen onvoldoende werk voorhanden is.

Organisaties in onze sector moeten dus niet nagaan of er in het tweede kwartaal van 2020 minstens 20% dagen tijdelijke werkloosheid werkgebrek wegens economische oorzaken of wegens overmacht corona waren ten opzichte van het globaal aantal aan de RSZ aangegeven dagen.

Dit KB moet nog gepubliceerd worden. De RVA paste haar infobladen en formulieren al wel aan.

Wat moet je doen om vanaf 1 september nog tijdelijke werkloosheid te kunnen inroepen?

Als de werknemers vallen onder het PC 329 kun je zonder formaliteiten gebruik maken van de vereenvoudigde procedure. Dat maakte RVA op 3 september bekend. Het formulier C106A-CORONA-HGO moet door werkgevers in onze sector dus niet worden ingevuld.

We communiceerden eerder dat de werkgever die aan een van die voorwaarden voldoet via mail het formulier C106A-CORONA-HGO moet bezorgen aan de dienst Tijdelijke werkloosheid van het RVA-kantoor dat bevoegd is in functie van de maatschappelijke zetel : tijdelijkewerkloosheid.XX@rvaonem.fgov.be (vervang XX door het bevoegde werkloosheidsbureau, bijvoorbeeld voor het werkloosheidsbureau van Leuven is dat bv. tijdelijkewerkloosheid.leuven@rvaonem.fgov.be). Deze verplichting wordt dus niet volgehouden. Dat lees je ook op het formulier C106A-CORONA-HGO zelf.

Voor meer informatie zie infoblad E2 Tijdelijke werkloosheid - COVID-19 overgangsmaatregelen en de FAQ van de RVA.

Bron: https://www.nathaliemuylle.be/nieuws/tijdelijke-werkloosheid-tot-einde-van-jaar-voor-zwaarst-getroffen-sectoren-en-bedrijven/

Infoblad E2 - RVA