Corona: schorsing opzeggingstermijn door tijdelijke werkloosheid overmacht/corona

dinsdag 23/06/2020

Heb je recent een werknemer ontslagen die op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door corona is geplaatst? Ging zijn of haar opzeggingstermijn ten vroegste op 1 maart in, en liep die opzeggingstermijn nog op 22 juni? Dan wordt die opzeggingstermijn geschorst. De wet die dat regelt, verscheen gisteren in het Staatsblad.

Wat vooraf ging…

In een eerder nieuwsbericht berichtten we al dat er een wetsvoorstel ingediend was dat de opzeggingstermijnen zelfs retroactief zou schorsen in geval van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door corona. Die retroactiviteit stond ter discussie, omdat dat voor heel wat problemen zou kunnen zorgen. Na een reeks amendementen en een negatief advies door de Raad van State, keurde de Kamer op 11 juni dan ook het aangepaste wetsvoorstel goed.

Modaliteiten

De nieuwe regelgeving is van toepassing op elk ontslag dat gegeven wordt door de werkgever en waarvan de opzeggingstermijn:

  • ten vroegste op 1 maart 2020 ingaat
  • en nog lopende is op de datum van publicatie van de wet, nl. 22 juni 2020

De opzeggingstermijn wordt in die gevallen geschorst voor alle dagen of periodes van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht/corona vanaf 22 juni 2020. De periodes van tijdelijke werkloosheid vóór die datum schorsen de opzeggingstermijn dus niet.

Goed om te weten

  • Opzeggingstermijnen die vóór 1 maart 2020 van start gingen en nog niet afgelopen zijn, worden niet geschorst door tijdelijke werkloosheid wegens overmacht/corona
  • De nieuwe regelgeving is niet van toepassing wanneer de werknemer de arbeidsovereenkomst opzegt. In dat geval loopt de opzeggingstermijn gewoon door tijdens periodes van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht/corona.
  • De wet heeft geen einddatum. Dat wil zeggen dat, wanneer in de toekomst nogmaals de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht/corona zou kunnen ingeroepen worden, deze onmiddellijk de opzeggingstermijn zal schorsen.

Bron: wet van 15 juni 2020 tot opschorting van de opzeggingstermijn voor ontslagen gegeven voor of tijdens de periode van tijdelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst omwille van overmacht ingevolge de COVID-19-crisis