Corona & tijdelijke werkloosheid: RVA vereenvoudigt de formaliteiten voor de werknemer

vrijdag 27/03/2020

Laatste update: woensdag 8 april - 13u32

Goed nieuws voor al wie bezig is met de administratie die komt kijken bij het aanvragen van tijdelijke werkloosheid in zijn of haar organisatie: de formaliteiten daarrond zijn sterk vereenvoudigd. We praten je bij in dit artikel.

>> Naar het stappenplan tijdelijke werkloosheid

>> Check de FAQ op de RVA-website

Sinds 20 maart 2020 verduidelijkt de RVA op haar website de wijze waarop de werknemer werkloosheidsuitkeringen aanvraagt voor de dagen tijdelijke werkloosheid.

De formaliteiten zijn nu de volgende:

* De werknemer dient een vereenvoudigd formulier in: formulier C3.2- WERKNEMER-CORONA.

* De werknemer die tijdelijk werkloos wegens overmacht wordt gesteld, wordt zonder toelaatbaarheidsvoorwaarden toegelaten tot het recht op werkloosheidsuitkeringen. Dit geldt, voor de periode van 01/02/2020 tot en met 30/06/2020, ook voor de werknemer die tijdelijk werkloos is wegens economische oorzaken.

* De werknemer ontvangt van 01/02/2020 tot 30/06/2020:

- De uitkering tijdelijke werkloosheid, die 70% van het gemiddelde begrensde loon bedraagt, met een maximum van € 2.754,76 per maand. De werknemer zal een dagelijkse uitkering krijgen tussen de € 55,59 (minimum) en € 74,17 (maximum). Voor een volledige maand zal hij gemiddeld 26 daguitkeringen krijgen.

Belangrijk: bovenop de werkloosheidsheidsuitkering komt nog een supplement van 5,63 euro per dag, ten laste van de RVA.

- Maandelijkse bedragen: dit zijn louter indicatieve bedragen. Een werknemer in tijdelijke werkloosheid wordt namelijk zelden voor een volledige maand (gemiddeld 26 dagen) vergoed, maar enkel voor de dagen in een maand waarop hij tijdelijk werkloos is (in werkelijkheid de uren tijdelijke werkloosheid omgezet in dagen). Het gaat om bedragen voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door het coronavirus.

Minimum: 55,59 x 26 = 1.445,34 + 146,38 (5,63 x 26) = 1.591,72 bruto – 26,75% = 1.165,93 netto

Maximum: 74,17 x 26 = 1.928,42 + 146,38 (5,63 x 26) = 2.074,80 bruto – 26,75% = 1.519,79 netto

* Er wordt op de uitkering een bedrijfsvoorheffing ingehouden van 26,75%.

Meer info voor de berekening van een werkloosheidsuitkering van een deeltijds werknemer vind je terug op de website van RVA

Samengevat: de voordelen:

  • de werkgever geeft voor de maanden maart, april, mei en juni 2020 geen genummerde controleformulieren meer af
  • de werknemer doet bij voorkeur aanvraag digitaal en moet niet meer bij het begin van de volgende maand gaan aanschuiven aan het loket bij een uitbetalingsinstelling.

>> Naar het stappenplan tijdelijke werkloosheid

>> Check de FAQ op de RVA-website