UPDATE - Vlaamse steunmaatregelen in tijden van corona: een overzicht

donderdag 30/07/2020

Laatste update: vrijdag 31 juli - 10u30

UPDATE: In dit nieuwsbericht lijsten we alle Vlaamse steunmaatregelen op die relevant zijn voor onze leden. 

Corona ondersteuningspremie

Omwille van de coronamaatregelen hebben sommige bedrijven door de exploitatiebeperkingen, zelfs na de versoepelingsmaatregelen van de Nationale Veiligheidsraad van 3 juni een serieuze omzetdaling. Om hen financieel te ondersteunen, werd de corona ondersteuningspremie in het leven geroepen. De corona ondersteuningspremie bedraagt € 2.000. Voor wie een bijberoep uitoefent bedraagt de premie € 1.000.

Voor wie?

Ondernemingen die steeds open zijn gebleven of opnieuw geopend zijn na de versoepeling van de coronamaatregelen en hierdoor een omzetdaling van 60% hebben:

  • ondernemingen die initieel niet moesten sluiten maar exploitatiebeperkingen hadden en in aanmerking komen voor een corona compensatiepremie
  • ondernemingen die bij het begin van de coronamaatregelen verplicht werden hun zaak en fysieke locatie te sluiten en in aanmerking komen voor een corona hinderpremie

Indienen kan tot en met 15 augustus 2020.

 

Terugbetaalbaar voorschot voor evenementen

Covid-19 creëert grote onzekerheid voor de evenementensector. Een terugbetaalbaar voorschot voor organisatoren creëert werkkapitaal om nieuwe evenementen voor te bereiden en op te zetten vanaf het najaar 2020.  

Wat houdt het in?

Het terugbetaalbaar voorschot bedraagt 60% van de totale kost van het evenement en is beperkt tot de niet recupereerbare kosten en onvermijdbare facturen - minimaal € 25.000 euro en maximaal € 800.000.

De verplichting tot terugbetaling vervalt indien het event niet mag doorgaan omwille van een beslissing van de nationale veiligheidsraad, of de Vlaamse overheid of een provinciale of regionale lockdown, die evenementen verbiedt in het kader van de maatregelen naar aanleiding van Covid-19. Dan kan de steunaanvrager de steun definitief krijgen, beperkt tot de niet recupereerbare kosten en onvermijdbare facturen. Het bedrijfseconomische risico wordt niet afgedekt: als het evenement verlieslatend was, moet de steun terugbetaald worden. 

Aanvragen is nog niet mogelijk: 

Er komt een eerste oproep in september voor events tot 31/12/2020. De uiterste indieningsdatum van deze oproep zal begin oktober 2020 liggen.

Een tweede oproep voor events die in 2021 plaatsvinden zal georganiseerd worden met een uiterste indieningsdatum in november of begin december 2020. 

Meer info vind je hier

Oprichting van een noodfonds voor cultuur, jeugd, sport, toerisme en media

De regering richt een noodfonds in van 200 miljoen euro, dit voor onder andere de sectoren als cultuur, jeugd, sport, toerisme en media. De cultuursector kan rekenen op bijna 65 miljoen euro, de jeugdsector op 16 miljoen euro en de mediasector op 10 miljoen. Meer info op https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/noodfonds.

Uitbreiding crisiswaarborg

Ondernemingen kunnen via de gewone waarborgregeling tot 75% van nieuwe financieringsovereenkomsten laten waarborgen door de Vlaamse overheid, in ruil voor een eenmalige premie van 0,5% van het totaalbedrag. Voor de crisiswaarborg naar aanleiding van de coronacrisis wordt die premie verlaagd naar 0,25% van het totaalbedrag. Daarnaast kunnen ondernemingen voor bestaande schulden tot 12 maanden in plaats van 3 maanden een overbruggingskrediet laten waarborgen.

Belangrijk voor onze sector: ook als vzw kan je gebruik maken van de waarborgregeling, op voorwaarde dat je vzween economische activiteit uitoefent. Er is sprake van een economische activiteit op het moment dat er goederen of diensten op de markt worden aangeboden.

Deze maatregel is enkel van toepassing op organisaties die hun exploitatiezetel in het Vlaams Gewest hebben.

Wie gebruik wil maken van deze waarborgregeling kan contact opnemen met zijn bank of leasingmaatschappij. Zodra er een lijst beschikbaar is van erkende waarborghouders worden deze hier opgenomen. Deze zal waarschijnlijk wel al de waarborghouders bevatten die nu reeds een samenwerking hebben met PMV: zie Aanvraagprocedure van de Waarborgregeling tot 1,5 miljoen. Zij beslissen na analyse of de financiering in aanmerking komt voor dergelijke waarborg. Deze uitbreiding loopt tot eind 2020. 

Meer informatie op:

-        www.vlaio.be: Waarborg coronacrisis (corona-uitbreiding)

-        www.pmvz.eu: Uitbreiding waarborgregeling door coronacrisis

Aanmoedigingspremie

De aanmoedigingspremie die nu al bestaat om mensen aan te moedigen deeltijds te laten werken en zo ontslagen te vermijden, wordt uitgebreid naar bedrijven die te maken krijgen met bijvoorbeeld een dalende productie, een dalende omzet of dalende bestellingen als gevolg van de coronacrisis. Die maandelijkse premie voor de werknemer bedraagt tussen de 68 en 172 euro en wordt dus uitgebreid naar ondernemingen waarvan de productie met minstens 20 procent gedaald is. Deze maatregel geldt voor werknemers in de profitsector en werknemers met een contract van onbepaalde duur in de social-profitsector.

Deze maatregel is van toepassing op werknemers die werken in het Vlaams Gewest of bij een organisatie gevestigd in Brussel, die tot het PC 329.01 behoort of het PC 329.03, op voorwaarde dat de werknemers zijn ingeschreven op de  Nederlandse taalrol bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.

Meer info hierover vind je in het nieuwsbericht Aanmoedigingspremie voor werknemers die door coronacrisis deeltijds gaan werken

 

Uitstel verkeersbelasting

De Vlaamse regering besliste ook om voor ondernemingen de uiterlijke betalingstermijn voor de jaarlijkse verkeersbelasting uit te stellen met 4 maanden. Deze maatregel is enkel van toepassing op organisaties die hun exploitatiezetel in het Vlaams Gewest hebben.

 

Jeugd en media

De Vlaamse regering erkent de financiële impact van de coronamaatregelen op de organisaties in de jeugdsector. Ze verzekert de organisaties daarom dat beloofde subsidies zullen uitgekeerd worden, ook als de organisatie haar engagementen niet kan nakomen door aflasting van activiteiten.

Alle rapportage- en aanvraagverplichtingen worden herbekeken in het kader van de crisis. Ook bij toekomstige subsidie-aanvragen zal er rekening gehouden worden met de bijzondere omstandigheden van vandaag. Er komt ook een meldpunt waar organisaties knelpunten gelieerd aan de coronacrisis kunnen melden.

Meer informatie vind je op de website van het Departement Cultuur, Jeugd en Media: Informatie Covid-19.

 

Cultuur

Ook voor de cultuursector zal de Vlaamse regering begrip tonen voor de moeilijke situatie van culturele instellingen en organisaties. Onderhandelde afspraken tussen organisaties en overheid zullen hier maximaal mee rekening houden.

Meer informatie vind je op de website van het Departement Cultuur, Jeugd en Media: Informatie Covid-19.

 

Toerisme

Toerisme Vlaanderen en de Vlaams minister van toerisme maken een ruim bedrag vrij om de sociaal-toeristische sector te ondersteunen tijdens deze coronacrisis. Het gaat onder meer over 12.1 miljoen voor jeugdverblijven, 3.8 miljoen voor zorgverblijven en 2.5 miljoen voor vakantieorganisaties. Alle vakantieorganisaties en zorg- en jeugdverblijven die in aanmerking komen om deze financiële steun aan te vragen zij intussen gecontacteerd. 

Meer informatie en de aanvraagprocedure vind je op www.toerismevlaanderen.be.

 

Corona-maatregelen voor waterfactuur en energiefactuur

Tijdelijk werklozen, die in Vlaanderen wonen, krijgen van de Vlaamse overheid automatisch 202,68 euro op hun rekening gestort, waarmee zij een maand hun water- en energiefactuur kunnen betalen.

Meer informatie vind je op www.vlaanderen.be (klik hier).

 

VDAB

De coronacrisis brengt tal van uitdagingen met zich mee. Heel wat werkgevers kampen met een dreigend personeelstekort. VDAB legt uit hoe je plotse vacatures ten gevolge van de coronacrisis snel en efficiënt invult. Surf naar vdab.be/coronacrisis/vacatures en volg het stappenplan.

 

Bronnen:

www.verso-net.be

www.vlaio.be

 

Wij verwijzen ook graag door naar volgende contactpersonen en pagina's van de verschillende deelsectoren:

 

Sport:

 www.vlaamsesportfederatie.be/corona

 Beroepsopleiding:

 www.dewerkplekarchitecten.be/nieuws

info@dewerkplekarchitecten.be

 Sociaal-cultureel werk en amateurkunsten:

 https://www.defederatie.org/nieuws/sociaal-cultureel-werk-en-amateurkunsten-in-corona-tijden

 Ontwikkelingssamenwerking:

 https://www.ngo-federatie.be/nl/onze-ondersteuning/corona-en-de-ngo-sector-waar-vind-je-de-juiste-info

 Bruce Stevens: +32 2 536 19 29 | bruce.stevens@go-federatie.be

 Lokale diensteneconomie:

 www.lokalediensteneconomie.be 

Annelies Coemans: 089/32 28 14  | annelies.coemans@lokalediensteneconomie.be

 

What do you want to do ?
New mail
What do you want to do ?
New mail
What do you want to do ?
New mail