UPDATE: tijdelijke vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing voor ondernemingen zwaar getroffen door pandemie

dinsdag 15/09/2020

Laatste update: dinsdag 15 september - 14u

Een nieuwe vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing werd  ingevoerd voor werkgevers die tussen 12 maart 2020 en 31 mei 2020 gedurende een ononderbroken periode van minstens 30 kalenderdagen gebruik hebben gemaakt van het stelsel van tijdelijke werkloosheid. 
 
Een ononderbroken periode van minstens 30 kalenderdagen moet worden begrepen als een periode van 30 opeenvolgende dagen, zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen inbegrepen.  

Een koninklijk besluit concretiseert hoe je hiervan gebruik kan maken.

Vanaf wanneer? 

De vrijstelling van doorstorting geldt voor de lonen van de maanden juni, juli en augustus 2020.

Welke bedragen?

Voldoet u aan de voorwaarde betreffende het minimaal aantal tijdelijke werkloosheid, dan bedraagt de vrijstelling 50% van het verschil: 

 

  • tussen de totale kost aan bedrijfsvoorheffing die voor die maand (juni, juli en augustus) op de bezoldigingen is verschuldigd  
  • en de totale kost aan bedrijfsvoorheffing die op de bezoldigingen is verschuldigd voor de referentieperiode, dit is de maand mei 2020. De vrijstelling in de loop van die drie maanden wordt beperkt tot 20 miljoen euro. 

Het vrijgestelde bedrag stort u niet door aan de fiscus in de maanden juni, juli en augustus 2020. 

Welke verloning telt mee voor de vrijstelling bedrijfsvoorheffing? 

Onder belastbare bezoldigingen moet zowel voor de referentiemaand mei 2020, als voor de maanden juni, juli en augustus zijn begrepen 

- de overeenkomstig artikel 31, tweede lid, 1° en 2°, vastgestelde belastbare bezoldigingen van de werknemers  

- niet: 

  • het dubbel vakantiegeld, de eindejaarspremie en de achterstallige lonen.  
  • ook opzegvergoedingen komen niet in aanmerking voor de toepassing van het belastingvoordeel 

Deze fiscale maatregel moet berekend worden op het saldo van de verschuldigde bedrijfsvoorheffing na toepassing van de verschillende bestaande vrijstellingen. 

Hoe?

  • Je kan van deze gedeeltelijke vrijstelling van bedrijfsvoorheffing gebruik maken als je twee afzonderlijke aangiftes doet
  • en je gegevens en stukken bijhoudt ter beschikking van de fiscale administratie.