Nieuwe fiscale steunmaatregelen om de gevolgen van de coronacrisis op organisaties te temperen

woensdag 29/07/2020

Belastingvermindering voor giften

Om tijdens coronatijden giften aan erkende instellingen aan te moedigen, heeft de regering het systeem van de belastingvermindering voor giften aangepast.

Concreet wordt het percentage van de belastingvermindering voor de giften die in 2020 worden gedaan, verhoogd van 45% naar 60%.

Daarnaast kan voor 20% van het totale bedrag aan giften gedaan in 2020 belastingvermindering worden verleend. Hiervoor was dat slechts 10%.

 Verlenging van de regel voor de uitgaven voor een kinderoppas

Met oog het fiscaal ondersteunen van ouders die het inschrijvingsgeld voor kampen en activiteiten niet terugvragen en zo helpen vermijden dat jeugdorganisaties in financiële problemen komen, heeft de regering de regeling voor de uitgaven voor een kinderoppas verlengd.

De uitgaven voor dagen waarvoor een opvangactiviteit werd geannuleerd kan onder bepaalde voorwaarden toch als een effectieve oppasdag worden aangemerkt, zodat ze in aanmerking kunnen komen voor de belastingvermindering voor kinderoppas.

Deze maatregel wordt nu verlengd tot 31 december 2020. Dit betekent dat ook de voor opvangactiviteiten die voor de zomervakantie of herfstvakantie 2020 gepland zijn, maar door de organisator worden geannuleerd als effectieve oppasdagen kunnen worden aangemerkt. Hierdoor kunnen zijn dus ook voor de belastingvermindering in aanmerking komen.

De voorwaarden waaraan deze moeten voldoen zijn de volgende:

  1. de uitgaven zijn gedaan voor een opvangactiviteit die had moeten doorgaan in de periode van 14 maart 2020 tot 31 december 2020, maar door de organisator werd geannuleerd omwille van de maatregelen in het kader van de COVID-19-pandemie;
  2. de belastingplichtige had het recht om de reeds gedane uitgaven terug te vorderen, maar heeft beslist om dit niet te doen, zelfs niet gedeeltelijk. Die beslissing is definitief en onherroepelijk;
  3. de organisator reikt voor de uitgaven met betrekking tot de geannuleerde oppasdagen een attest uit, waarvan het model wordt vastgelegd door de Koning.

Bron: 15 juli 2020 - Wet houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie (CORONA III), BS 23 juli 2020.