Ook gepensioneerde 65-plussers krijgen uitkering bij tijdelijke werkloosheid corona

vrijdag 03/07/2020

De wetgever maakt tijdelijke werkloosheid mogelijk voor gepensioneerden van 65 jaar en ouder die wegens de COVID-19-crisis hun aanvullend inkomen hebben verloren.

Door de coronacrisis kunnen gepensioneerde 65-plussers hun bijverdienste niet uitoefenen en zien zij hun inkomsten dalen. Volgens de huidige regelgeving hebben deze werknemers immers geen recht op een uitkering tijdelijke werkloosheid zolang zij ook een pensioen ontvangen. Gepensioneerden die jonger zijn dan 65 jaar hebben wel recht op uitkeringen tijdelijke werkloosheid voor de maanden februari tot juni 2020.

Door een wet van 9 juni 2020 komt hier verandering in. Gepensioneerde 65-plussers kunnen vanaf 1 februari 2020 uitkeringen ontvangen als tijdelijke werkloze zonder te moeten voldoen aan de voorwaarde dat zij geen pensioen genieten. De tijdelijke werkloosheid mag wel niet het gevolg zijn van overmacht die veroorzaakt wordt door de arbeidsongeschiktheid van de werknemer.

De wet blijft van kracht zolang het vereenvoudigde stelsel van tijdelijke werkloosheid overmacht corona van toepassing is.

Bron: Wet van 9 juni 2020 tot invoering van een recht op uitkeringen bij tijdelijke werkloosheid van gepensioneerden van 65 jaar omwille van het COVID-19-virus, Staatsblad 12 juni 2020.