Extra middelen voor veilige tewerkstelling in maatwerkbedrijven en lokale diensteconomieondernemingen

dinsdag 21/04/2020

De Vlaamse Regering voorziet extra middelen om de veilige tewerkstelling in maatwerkbedrijven en lokale diensteconomieondernemingen (LDE) tijdens de coronacrisis te garanderen.

Hiertoe trekt de Vlaamse overheid de loonpremie van de doelgroepwerknemers op met 4% ten voordele van de maatwerkbedrijven en-afdelingen voor de periode van 1 april tot en met 30 juni 2020.

Bovendien kent de Vlaamse regering de LDE-ondernemingen ook een éénmalige beschermingsvergoeding toe per doelgroepwerknemer die aan het werk is voor de periode van 1 april tot en met 30 juni 2020.

De beschermingsvergoeding per LDE-werknemer bedraagt:

  • 50 euro voor iedere doelgroepwerknemer, ongeacht zijn contractuele prestatiebreuk, die in de subsidieperiode minder dan 46 dagen aan het werk was;
  • 100 euro voor iedere doelgroepwerknemer, ongeacht zijn contractuele prestatiebreuk, die in de subsidieperiode meer dan 46 dagen aan het werk was.

Op deze manier wil de overheid onder andere bijdragen in de kostprijs die is verbonden aan de specifieke maatregelen die genomen worden om de regels inzake social distancing in acht te nemen. Het besluit bepaalt niet om welke specifieke maatregelen het gaat, maar de subsidie kan onder meer de aankoop van handschoenen, ontsmettingsgels of plexiwanden bekostigen.

Bron: Besluit 10 april 2020 van de Vlaamse Regering houdende toekenning van een éénmalige subsidie aan de lokale diensteneconomieondernemingen ingevolge COVID-19, BS 16 april 2020.