COVID-19: nieuwe beslissing om elektronisch te stemmen bij sociale verkiezingen mogelijk

donderdag 30/07/2020

De wetgeving over elektronische stemmen bij sociale verkiezingen werd aangepast. Ondernemingen kunnen daardoor toch nog akkoorden sluiten om elektronisch stemmen mogelijk te maken 

Ondernemingen konden tot 90 dagen vóór de oorspronkelijke kiesdatum een akkoord sluiten met de bestaande overlegorganen om elektronisch te stemmen bij de sociale verkiezingen van 2020. De beslissing moest al genomen zijn toen de kiesprocedure op dag X+35 gefinaliseerd moest zijn en vanaf dag X+36 werd onderbroken omwille van Covid-19.

De wijziging van de wetgeving laat nieuwe akkoorden over elektronisch stemmen bij sociale verkiezingen opnieuw toe. 

Tot wanneer kan u hierover een akkoord sluiten? 

U kan voor de uitgestelde sociale verkiezingen van 2020 tot 34 dagen vóór de uitgestelde kiesdatum een akkoord sluiten over elektronisch stemmen, al dan niet vanaf de gebruikelijke werkpost. Dat is dus tot de nieuwe datum X + 56. Ondernemingen met de vroegste kiesdatum (16 november 2020) hebben tijd tot 13 oktober 2020 om zo’n akkoord te sluiten. 

Wie sluit het akkoord? 

Om elektronisch te kunnen stemmen, is het akkoord vereist van de bestaande overlegorganen: ondernemingsraad, CPBW, of werkgever en vakbondsafvaardiging. Omdat bekend is welke organisaties kandidaturen hebben ingediend, is enkel het akkoord van de werkgever en van de vertegenwoordigers van die organisaties nodig. 

Hoe maakt u dit akkoord bekend? 

Als het akkoord over het elektronisch stemmen niet meer aangeplakt kan worden volgens de gewone procedureregels, kan de werkgever het ‘bericht van rechtzetting’ ter beschikking stellen door een elektronisch document. Alle werknemers moeten hiertoe toegang hebben tijdens hun normale werkuren. Vergeet niet deze beslissing over te maken aan de vakorganisaties en de FOD WASO. Dat kan via upload op de webapplicatie of verzending via de post. 

Inwerkingtreding  

De wet treedt in werking op 23 september 2020. Binnen elke onderneming kunnen de betrokken partijen ten vroegste de nodige akkoorden sluiten vanaf de datum van heropstart van de verkiezingsprocedure (de nieuw bepaalde dag X+36).

Alle overige wettelijke voorwaarden inzake elektronisch stemmen blijven van toepassing, zoals de nodige waarborgen inzake betrouwbaarheid, veiligheid en neutraliteit, van het systeem. De betrokkenen binnen elke onderneming moeten een passende opleiding krijgen.  

Bron:  15 juli 2020 - Wet tot wijziging van de wet van 4 mei 2020 tot regeling van de opschorting van de procedure sociale verkiezingen van het jaar 2020 ingevolge de coronavirus COVID-19-pandemie om de termijn tot het afsluiten van een akkoord om elektronisch te stemmen bij de sociale verkiezingen 2020 te verlengen, BS 27 juli 2020.