Deeltijdse arbeid vereenvoudigt op 1 oktober 2017

dinsdag 10/10/2017

Vanaf 1 oktober vereenvoudigen de verplichtingen rond deeltijdse arbeid. Die omvatten immers te veel strenge en stroeve regels die hun doel vaak missen en de flexibiliteit beperken. 

Voor deeltijdse arbeid wijzigt op 1 oktober 2017 het volgende: 

- het arbeidsreglement moet niet langer alle deeltijdse arbeidsregelingen en werkroosters vermelden. Voor deeltijders met een vast rooster neemt u alleen nog de roosters op die niet inpasbaar zijn in de voltijdse roosters die het arbeidsreglement bepaalt. Bijvoorbeeld wanneer het deeltijds rooster zaterdagwerk voorziet maar de voltijdse roosters in het arbeidsreglement niet. Voor deeltijders met een variabel rooster bepaalt het arbeidsreglement alleen nog het algemeen kader voor de organisatie en de bekendmaking van variabele roosters. Dat algemeen kader vermeldt de weekdagen waarop (bv. van maandag tot vrijdag) en het dagelijks tijdvak waarbinnen u prestaties kunt vastleggen  (bv. van 8u tot 20u), de minimale en maximale dag- en weekgrens die u daarbij respecteert en ten slotte hoe en wanneer u de roosters bekend maakt aan de werknemer. In de deeltijdse arbeidsovereenkomst komt u vrij de arbeidsregeling en het rooster overeen, en verwijst u naar het algemeen kader in het arbeidsreglement bij keuze voor variabele roosters. 

- een nationale of sectorale cao kan voortaan afwijken van de 5-werkdagentermijn voor de kennisgeving van het toepasselijk werkrooster aan de variabele deeltijder, naar boven of naar beneden toe, met een minimumtermijn van 1 werkdag. 

- bepaalde documenten kun je voortaan ook elektronisch bewaren:

  • de kopie / het uittreksel van de deeltijdse arbeidsovereenkomst
  • het bericht voor de inspectie met de toepasselijke variabele deeltijdse roosters, dat je voortaan dan ook niet meer uithangt, maar verplicht bewaart op de plaats waar het arbeidsreglement ter inzage ligt.

- je moet geen wekelijkse print meer maken van elektronisch geregistreerde afwijkingen op het overeengekomen of bekendgemaakte werkrooster wanneer het tijdopvolgingssysteem betrouwbaar is, toegankelijk is en alle verplichte vermeldingen bevat en bewaart. 

- Het meerurenkrediet voor deeltijders met een variabele arbeidsduur en een variabel werkrooster verhoogt maximum 39 uur per referentieperiode naar maximum 42 uur per trimester, maximum 84 uur per semester of maximum 168 uur per jaar, naargelang de referteperiode die je toepast. Een hoger aantal uren gepresteerd boven de gemiddelde arbeidsduur en buiten het overeengekomen werkrooster geven daarmee dus geen aanleiding tot de bijhorende compensaties, ondanks de gelijkstelling met overwerk. 

Wat betekent dit alles concreet? 

  • Werken je deeltijders op 30 september 2017 uitsluitend met vaste roosters? Dan mag je vanaf 1 oktober alvast stoppen met het toevoegen van nieuwe deeltijdse roosters aan het arbeidsreglement die inpasbaar zijn in de voltijdse roosters. En met de wekelijkse afprint van afwijkingen die de deeltijders elektronisch registreren. Je mag het bestaande ‘telefoonboek’ aan deeltijdse roosters ook schrappen en je mag de deeltijdse arbeidsovereenkomsten voortaan elektronisch bewaren bij het arbeidsreglement. Voer je na 1 oktober 2017 voor het eerst variabele roosters in voor de deeltijders? Dan mag je de variabele roosters toepassen zodra het arbeidsreglement het algemeen kader voor de organisatie en bekendmaking van die roosters bevat en de deeltijdse arbeidsovereenkomsten daarnaar verwijzen. 

 

  • Pas je vóór 1 oktober 2017 al variabele roosters toe voor de deeltijders? Dan mag je de nieuwe regels voor deeltijders pas toepassen zodra het arbeidsreglement het algemeen kader voor de organisatie en bekendmaking van die roosters bevat, en ten vroegste vanaf 1 oktober 2017. Voor de aanpassing van het arbeidsreglement krijgt nog tijd tot uiterlijk 1 april 2018.  Tot die wijziging gebeurt, moet je de oude regels voor deeltijdse arbeid blijven toepassen en moet je o.a. elk rooster blijven toevoegen aan het arbeidsreglement.  Pas ook de deeltijdse arbeidsovereenkomsten aan en verwijs naar het algemeen kader in het arbeidsreglement. Bestaande arbeidsovereenkomsten moeten niet aangepast worden als ze de deeltijdse arbeidsregeling vermelden en er uitdrukkelijk uit blijkt dat de roosters variabel zijn. 

voor de wijzigen aan het arbeidsreglement volg je de  wijzigingsprocedure wanneer je het arbeidsreglement aanpast. Ook voor het schrappen van alle deeltijdse roosters.  

Mail ons gerust voor bijkomende informatie en begeleiding bij bijvoorbeeld het wijzigen van het arbeidsreglement.

Bron: Wet Werkbaar en Wendbaar werk en Kb van 23 maart 2017.