Sanctie werkgevers bij deeltijders met inkomensgarantie-uitkering

vrijdag 05/01/2018

Een programmawet voorziet een sanctie voor werkgevers die bijkomende uren niet bij voorrang aanbieden aan deeltijders met een inkomensgarantie-uitkering die al een soortgelijke functie hebben en de vereiste bekwaamheden hebben.

Sommige deeltijdse werknemers krijgen een rva-uitkering ter compensatie van de deeltijdse arbeid. Die inkomstengarantie-uitkering wordt maandelijks bepaald op basis van een aangifte sociaal risico scenario 6 via www.socialezekerheid.be. Zij zijn onvrijwillig deeltijds en zijn verplicht een aanvraag in te dienen bij de werkgever voor een voltijds regime of een deeltijdse betrekking met een hoger arbeidsregime.

Als werkgever ben je verplicht om een deeltijdse werknemer die jou zo’n schriftelijke aanvraag bezorgde, voorrang te geven bij het invullen van een vacature die met zijn huidige functie overeenkomt en voor zover hij de vereiste bekwaamheden bezit. Je bent ook verplicht om elke openstaande vacature die aan die voorwaarden voldoet schriftelijk mee te delen aan de deeltijdse werknemer.  

De programmawet voorziet nu dus een sanctie voor de werkgever van 25 euro per deeltijder en per maand waarin je als werkgever die verplichting niet naleeft. De sanctie geldt niet meer als er gedurende een jaar geen bijkomende uren beschikbaar zijn in dezelfde functie van de deeltijder. En ook niet als een werkgever bijkomende uren geeft aan een andere werknemer omdat de uren betrekking hebben op tijdsblokken waarop de betrokken deeltijdse werknemer al in dienst is. De controle op het voorkomen van bijkomende uren zal gebeuren op basis van RSZ-aangiften. De regeling geldt voor arbeidsovereenkomsten die worden afgesloten vanaf 1 januari 2018.  

Bron: artikel 68 programmawet van 25 december 2017 (Staatsblad 29 december 2017)

Meer info over voorrang van deeltijdse werknemers bij vacatures vindt u in onze syllabus deeltijdse arbeid.