Deeltijds werken tijdens tijdskrediet of themaverlof: nieuw standpunt van de RVA

maandag 20/01/2020

De RVA publiceerde vorig jaar een infoblad rond de naleving van de arbeidsregeling tijdens tijdskrediet. Die richtlijnen bleken in de praktijk echter problemen op te leveren. De RVA heeft nu een aantal principes - die verduidelijkt worden in het infoblad– gewijzigd.

 

  • Het presteren van bijkomende uren of overuren

Ook werknemers in loopbaanvermindering kunnen bijkomende uren presteren onder bepaalde voorwaarden:

-        het presteren van bijkomende uren mag niet systematisch gebeuren

-        de werknemer moet zijn akkoord geven om tewerkgesteld te worden op een gewone inactiviteitsdag

-        de bijkomende uren moeten worden ingehaald tijdens de referteperiode en ten minste voor het einde van het tijdskrediet.

 

  • De opname van arbeidsduurverminderingsdagen (adv-dagen)

De werknemer moet de adv-dagen inhalen tijdens de periode die daartoe wettelijk voorzien is en alleszins binnen de periode van loopbaanvermindering. Tenzij een cao of het arbeidsreglement een bepaalde periode verplicht oplegt voor opname ervan, bijvoorbeeld tijdens de schoolvakanties.

 

Deze regels zijn van toepassing op elke vorm van loopbaanvermindering in het kader van gemotiveerd tijdskrediet, landingsbaan of thematische verloven.

 

Bron:www.rva.be, infoblad E56