Aanpassing arbeidsreglement aan nieuwe regels deeltijdse arbeid: voor 1 april 2018

maandag 12/03/2018

Had je voor 1 oktober 2017 deeltijders met variabele roosters in dienst? Dan heb je nog tot 1 april 2018 de tijd om het arbeidsreglement aan te passen aan de nieuwe bepalingen over deeltijdse arbeid in kader van Werkbaar en Wendbaar Werk.

De Wet Werkbaar en Wendbaar Werk wijzigt de verplichte bepalingen in het arbeidsreglement  over deeltijdse arbeid. Zo moet het arbeidsreglement niet meer alle variabele deeltijdse uurroosters bevatten, maar wel het algemeen kader voor de organisatie en bekendmaking van die roosters. Bovendien pas je ook de deeltijdse arbeidsovereenkomsten aan en verwijs je naar het algemeen kader in het arbeidsreglement. Bestaande arbeidsovereenkomsten moet je niet aanpassen als ze de deeltijdse arbeidsregeling vermelden en er uitdrukkelijk uit blijkt dat de roosters variabel zijn. 

Voor de wijzigingen aan het arbeidsreglement volg je best de wijzigingsprocedure. Dat geldt ook voor het schrappen van alle deeltijdse roosters.  

Meer informatie over de nieuwe regels rond deeltijds werken lees je in ons nieuwsbericht “Deeltijdse arbeid vereenvoudigt op 1 oktober 2017”.

Nog bijkomende vragen of begeleiding nodig bij het wijzigen van je arbeidsreglement? Contacteer ons gerust!

Bron: Wet Werkbaar en Wendbaar werk en kb van 23 maart 2017.