Uitspraak Hof van Justitie over het verplicht maken van tijdsregistratie heeft nog geen gevolgen voor België

woensdag 10/07/2019

De laatste dagen was er veel ophef over een recente uitspraak van het Europees Hof van Justitie. De vraag rees of deze uitspraak tot gevolg zal hebben dat de werkgevers in België verplicht zullen worden om een tijdsregistratiesysteem te voorzien voor alle werknemers, zoals een prikklok. We kunnen je geruststellen: zo’n vaart zal het niet lopen.

Waar gaat het precies over?

Het nationaal Hof van Spanje stelde onlangs een vraag aan het Hof van Justitie omdat er een discussie was ontstaan tussen de vakbonden en de Deutsche Bank. Aanleiding was het feit dat de Deutsche Bank geen systeem heeft dat de dagelijkse arbeidstijd van de werknemers registreert. Zonder een systeem waardoor het aantal gewerkte uren objectief en betrouwbaar kan worden bepaald, kan ook niet worden vastgesteld hoeveel overuren de werknemers effectief hebben gepresteerd. Dit zou de rechten van de werknemers uithollen.

Het Hof van Justitie moest oordelen of het Spaanse arbeidsrecht wel overeenstemde met het Europees recht over de registratie van de dagelijkse arbeidstijd van de werknemer die overuren verricht.

Het Hof van Justitie besliste op 14 mei dat het Spaanse arbeidsrecht het Europees recht weldegelijk schendt.

Wat bepaalt het Europees recht?

De kernvraag die het Hof onderzocht was of de werkgever verplicht is om een systeem voor de registratie van de werkelijke arbeidsduur per dag en per week te voorzien.

De arbeidstijdenrichtlijn (2003/88/EC) en het Handvest van de Grondrechten van de EU bevatten een fundamenteel recht voor iedere werknemer op een beperking van de maximale arbeidsduur en op dagelijkse en wekelijkse rusttijden.

Het nationaal recht schendt volgens het Europees Hof van Justitie dit fundamenteel recht wanneer werkgevers niet verplicht worden om een systeem op te zetten waarmee de dagelijkse arbeidstijd van iedere werknemer wordt geregistreerd.

Arbeidsrecht in België?

Het Belgische arbeidsrecht heeft diverse regels met betrekking tot het opvolgen van arbeidstijd:

  • Werknemers zijn verplicht om te werken binnen een uurrooster. Deze uurroosters bevatten naast de begin- en eindtijd ook de rusttijden;
  • Daarnaast zijn er bijvoorbeeld ook heel strikte regels in het kader van glijtijden, zoals een registratieplicht en een duidelijk kader in het arbeidsreglement;
  • In België geldt er een verbod op werken buiten de uurroosters;
  • Voor deeltijders moet er een afwijkingsregister worden bijgehouden, behalve wanneer er een bepaald tijdsregistratiesysteem wordt gebruikt

Conclusie

De interpretatie van de Europese regels door het Europees Hof van Justitie moet gevolgd worden door de lidstaten. Daardoor kan dit arrest weldegelijk een invloed hebben op het Belgische Arbeidsrecht. In een persbericht (15 mei 2019) heeft ontslagnemend minister van Werk Kris Peeters al meegedeeld dat dit onderzocht wordt.

Conclusie: dit arrest heeft niet tot gevolg dat iedere werkgever vanaf nu moet voorzien in een prikklok of ander gelijkaardig systeem.

Wij volgen dit op en houden jou op de hoogte.

Het volledige arrest kan je nalezen via deze link.

Bron: Arrest HvJ 14 mei 2019, C‑55/18.