Loopbaansparen vanaf 1 februari 2018?

woensdag 31/01/2018

De Wet Werkbaar en Wendbaar Werk voorziet een mogelijkheid tot invoeren van loopbaansparen. Bij loopbaansparen sparen werknemers tijd, bv. extralegale verlofdagen, op en nemen ze die later tijdens hun loopbaan op als verlof wanneer zij behoefte hebben aan rust. De Wet gaf de intersectorale partners in de NAR de tijd tot 1 februari 2018 om zo'n systeem van loopbaansparen overeen te komen. Die deadline heeft de NAR niet gehaald.  

Wat betekent dat nu concreet? 

1. Sectoren en organisaties aan zet vanaf 1 februari 2018

Vanaf 1 februari 2018 treedt het loopbaansparen zoals opgenomen in de Wet Werkbaar en Wendbaar werk in werking. Sectoren kunnen er dan voor kiezen om het concept ‘loopbaansparen’ te introduceren. Organisaties kunnen hun sector ook vragen om zo'n concept uit te werken. Sluit de sector geen cao binnen zes maanden na de aanhangigmaking door een representatieve organisatie of door een individuele organisatie bij de voorzitter van het paritair comité, dan kun je als organisatie de regeling zelf activeren via een organisatie-cao.

2. Welke tijd of dagen kunnen werknemers opsparen? 

De artikels in de media spreken over de mogelijkheid van opsparen van vakantie door werknemers. Het antwoord is echter genuanceerder: de wettelijke vakantie kan niet worden opgespaard. De Wet bepaalt nl. expliciet welke tijd kan worden opgespaard, de wettelijke vakantie hoort daar niet bij. 

De sector-cao of organisatie-cao die het loopbaansparen invoert, bepaalt welke tijdsperiodes kunnen worden opgespaard. Dat kan enkel gaan om een of meer van volgende tijdsperiodes:  

  • bij sectorale of organisatie-cao bepaalde extralegale verlofdagen die de werknemer vrij kan opnemen. 
  • vrijwillige overuren die de werknemer niet mag inhalen
  • de uren die de werknemer met toepassing van glijtijden gepresteerd heeft boven de gemiddelde arbeidsduur maar aan het einde van de referentieperiode kan overdragen
  • de eerste 91 overuren die de werknemer per kalenderjaar presteert wegens buitengewone vermeerdering van werk of  wegens een onvoorziene noodzakelijkheid, die hij niet moet inhalen

3. Overige spelregels van systeem loopbaansparen

Die sector-cao of organisatie-cao bepaalt bovendien ook volgende spelregels:

- de periode waarbinnen werknemers kunnen sparen

- de wijze waarop werknemers het spaartegoed kunnen opnemen en het loon dat de werknemer daarbij krijgt

- de voorwaarden en modaliteiten voor een eventuele overdraagbaarheid tussen verschillende juridische werkgevers binnen de sector

- het beheer van het loopbaansparen en de betalingsgaranties daarbij voor de werknemers. De werkgever kan het beheer zelf doen of uitbesteden aan een externe instantie zoals een bank of een fonds voor bestaanszekerheid uit de sector.  

- een regeling voor het geval de organisatie in vereffening gaat

Werknemers hebben de keuzevrijheid om al dan niet deel te nemen aan het loopbaansparen. Ze kunnen dus niet verplicht worden.

4. Opsparen AV-dagen 55+

Onze sector kent al een soort van loopbaansparen. Organisaties uit PC 329.01 kunnen al een organisatie-cao sluiten die toelaat dat werknemers op basis van een individueel akkoord de sectorale bijkomende arbeidsvrijstellingsdagen voor 55+’ers internopsparen. Lees meer daarover in onze syllabus verlof.