Werkbaar & Wendbaar Werk: het schenken van verlofrechten

woensdag 15/03/2017

Sinds 1 februari 2017 kunnen sectoren ook de maatregel activeren die toelaat dat werknemers verlofrechten schenken op vraag van een collega met een zwaar ziek kind die al zijn vrij op te nemen verlof en rustmomenten uitgeput heeft. De werkgever die akkoord is, informeert de personeelsgroep over de vraag en het aantal verlofdagen dat de werknemer nodig heeft. De aanvraag betreft maximum twee weken verlof maar is hernieuwbaar. De schenking moet vrijwillig, anoniem en belangeloos gebeuren en kan alleen bijkomende verlofdagen toegekend bij cao of arbeidsovereenkomst omvatten, of betaalde adv-dagen. 

De schenking van verlof is alleen mogelijk op vraag van werknemers die de zorg op zich nemen van een kind jonger dan 21 jaar dat getroffen is door een ziekte, een handicap of dat slachtoffer is van een ongeval waardoor een voortdurende aanwezigheid en een volstrekt noodzakelijke zorgverstrekking onontbeerlijk zijn. U mag een medisch attest vragen als bewijs. 

Als de sector geen cao sluit om dit te activeren binnen zes maanden na de aanhangigmaking bij de voorzitter van het paritair comité, dan kan de activatie ook via een organisatie-cao die de werkgever sluit met alle representatieve werknemersorganisaties die vertegenwoordigd zijn in de vakbondsafvaardiging of via het arbeidsreglement  als er geen vakbondsafvaardiging is.

Is het al mogelijk om werknemers verlofrechten te laten schenken?

In principe niet. Het is eerst nog afwachten of de sector een cao sluit die het loopbaansparen activeert. Neemt de sector dat initiatief dan kunt u het loopbaansparen introduceren in uw organisatie op basis van de sector-cao. Sluit de sector geen cao binnen zes maanden na de aanhangigmaking door een representatieve organisatie bij de voorzitter van het paritair comité, dan kan uw organisatie de regeling zelf activeren via een organisatie-cao, of via het arbeidsreglement als er geen vakbondsafvaardiging is.

We houden u op de hoogte van het verdere verloop via onze nieuwsberichten.