Ook vakantieopbouw tijdens pleegouderverlof

dinsdag 21/01/2020

Heb je werknemers in dienst die als pleegouder een minderjarig kind langdurig in hun gezin opnemen? Vanaf 2019 kunnen zij langer pleegouderverlof opnemen. Daarover lees je meer in ons nieuwsbericht over pleegouderverlof. Nu werd de periode van pleegouderverlof gelijkgesteld met gewerkte dagen wat betreft het recht op vakantie.

Zowel voor arbeiders als voor bedienden geldt voortaan dat de periode van pleegouderverlof ook leidt tot de opbouw van vakantierechten en vakantiegeld. Bij arbeiders bezorgt het ziekenfonds een attest van pleegouderverlof aan het vakantiefonds. Wanneer een werknemer niet verzekerd is via een ziekenfonds, komt deze verplichting bij de werkgever terecht.

Deze regel treedt in werking op 1 januari 2020 en geldt voor het vakantiejaar 2020 (vakantiedienstjaar 2019). Dat wil zeggen dat het pleegouderverlof dat werknemers in 2019 opnamen, al recht geeft op vakantierechten en –geld in 2020.

Zelf vakantierechten berekenen voor 2020? Maak gebruik van onze tool!

Bron:  Koninklijk besluit van 20 december 2019 tot wijziging van de artikelen 16, 18, 20, 21, 41, 43 en 68 van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers, BS 17 januari 2020