Onvolledige ziektedagen binnenkort gelijkgesteld voor jaarlijkse vakantie?

dinsdag 13/03/2018

Een werknemer die na een ziekteperiode het werk gedeeltelijk hervat en daarbij slechts een gedeelte van een dag komt werken, riskeert momenteel dat het andere deel niet gelijkgesteld is voor toekenning van jaarlijkse vakantie. Voor arbeiders geldt die gelijkstelling al, veel werkgevers stellen het ook gelijk bij bedienden. De NAR geeft een gunstig advies over een kb om dit nu ook wettelijk aan te passen.

Het eerste jaar volledige arbeidsongeschiktheid wegens gewone ziekte is gelijkgesteld met arbeid voor de toekenning van jaarlijkse vakantie.  Zodra de werknemer het werk gedeeltelijk herneemt, stopt de gelijkstelling voor de dagen waarop hij werkt. Voor volledige dagen arbeidsongeschiktheid in het eerste jaar blijft de gelijkstelling gelden, die dagen geven dus recht op vakantiedagen in het vakantiejaar.  Maar voor halve dagen of gedeelten van dagen arbeidsongeschiktheid  bij progressieve werkhervatting voorziet het kb van 30 maart 1967 momenteel geen gelijkstelling. Voor arbeiders besliste de RJV in het verleden al om die dagdelen arbeidsongeschiktheid in het eerste jaar toch gelijk te stellen voor de berekening van de vakantieduur. Maar bedienden die het werk hervatten in de vorm van gedeeltelijke arbeidsdagen riskeren dus wel benadeeld te zijn tegenover bedienden die hervatten met volledige arbeidsdagen: ze riskeren het volgende jaar minder recht te hebben op minder vakantiedagen en een lager vakantiegeld. Hoewel veel werkgevers nu ook al gelijkstellen voor bedienden, is dat nl. niet wettelijk voorzien.

De NAR geeft nu een gunstig advies over een ontwerp van kb die de benadeling wil laten verdwijnen vanaf 1 januari 2018. En dat zowel bij gedeeltelijke werkhervatting na gewone ziekte of ongeval als na arbeidsongeval of beroepsziekte. Het is nog wachten op de publicatie in het Staatsblad vooraleer de wijziging in werking treedt, we houden je op de hoogte.

Meer info over progressieve werkhervatting vind je in onze syllabus arbeidsongeschiktheid.

Bron: NAR-advies 2081 van 27 februari 2018, kb jaarlijkse vakantie van 30 maart 1967