Uitbreiding begrip ‘kind met een handicap’

woensdag 09/01/2019

De uitbreiding van het begrip ‘kind met een handicap’ wordt nu ook ingevoerd in het ouderschaps- en het adoptieverlof voor werknemers, zodat de handicap in al zijn dimensies in aanmerking komt.

Sinds 1 april 2018 opent cao nr. 103/4 het recht op gemotiveerd tijdskrediet om zorg te dragen voor een gehandicapt kind tot de leeftijd van 21 jaar, voor de werknemers die een kind hebben met een aandoening die leidt tot een toekenning van minstens 9 punten in de drie pijlers van de medisch-sociale schaal (kinderbijslagregeling).

Hierdoor worden nu ook de gevolgen op zijn activiteit en participatie aan het dagelijkse leven, en de belasting op de familiale omgeving in rekening gebracht. Die aspecten komen aan bod in de tweede en derde pijler van de medisch-sociale schaal. Tot nu keek men enkel naar de gevolgen van de aandoening op de lichamelijke en geestelijke ongeschiktheid van het kind.

De doelgroep van kinderen die in aanmerking komen groeit hierdoor. De wetgever trekt de ruimere interpretatie van het het begrip handicap nu door naar het ouderschaps- en adoptieverlof.

Concreet

De wet houdende diverse arbeidsbepalingen geeft een aanvulling van de bestaande begrip in het ouderschaps- en adoptieverlof:  ‘of dat ten minste 9 punten toegekend worden in alle drie de pijlers samen van de medisch-sociale schaal in de zin van de regelgeving betreffende de kinderbijslag’.

Meer informatie over ouderschapsverlof klik hier voor adoptieverlof klik hier.

Bron: Wet van 14 december 2018 houdende diverse arbeidsbepalingen, BS 21 december 2018 (art. 2-5 Wet arbeidsbepalingen)