Tijdskrediet met motief: hoe aanvraagformulier invullen?

vrijdag 20/04/2018

Vraagt een werknemer volledig of halftijds tijdskrediet aan omwille van zorg voor een kind jonger dan 8 jaar, palliatieve verzorging, medische bijstand of opleiding?

Dan bevestig je als werkgever op het  C61-aanvraagformulier van de RVA dat er een sector- of ondernemingscao is die het recht op voltijds en halftijds tijdskrediet uitbreidt. De sectorale cao van 27 juni 2013 gewijzigd door de cao van 19 maart 2018 breidt immers het recht op tijdskrediet uit.  Voor zorg voor een kind jonger dan 8 jaar, palliatieve verzorging, medische bijstand breidt de cao het recht uit naar 51 maanden, voor het volgen van een opleiding naar 36 maanden.

 Je vult bovendien volgende gegevens in:

- Registratienummer van sectorale cao: 145683

- Datum van registratie: 29/03/2018