Tijdskrediet zorg voor gehandicapt kind - ook uitkeringen volgen nieuwe definitie

maandag 06/05/2019

Tijdskrediet Zorg Gehandicapt Kind

 

Een werknemer heeft recht op tijdskrediet om zorg te dragen voor een gehandicapt kind dat maximaal 21 jaar oud is. De NAR paste op 29 januari 2018 de notie van gehandicapt kind aan via de cao nr. 103quater. Nu volgt ook het KB dat de uitkeringen voor tijdskrediet bepaalt. 

De notie handicap die recht geeft op tijdskrediet voor de zorg van een gehandicapt kind tot de leeftijd van 21 jaar is voortaan opengesteld voor zowel situaties van mentale of fysieke ongeschiktheid van minstens 66%, als voor situaties waarbij de aandoening minstens 9 punten krijgt in de drie pijlers van de medisch-sociale schaal in de zin van de regelgeving met betrekking tot kinderbijslag. De impact op de entourage van het kind of op het ontbreken van autonomie wordt dus beter in rekening gebracht voor het openen van het recht op verlof én op uitkering.

De cao nr. 103quater is al eerder in werking getreden op 1 april 2019. Vanaf 1 mei 2019 volgen dus ook de uitkeringen.

Bron:  Koninklijk besluit van 22 april 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking, BS 6 mei 2019.