Recht op tijdskrediet wijzigt op 1 april 2017

donderdag 30/03/2017

Op 1 april 2017 treedt cao nr. 103ter in werking: tijdskrediet met zorgmotief verhoogt tot 51 maanden en tijdskrediet zonder motief verdwijnt. Maar voorlopig heeft een werknemer voor tijdskrediet met zorgmotief slechts recht op 48 maanden rva-uitkering: voor die uitbreiding is het nog wachten op een kb.

Een overzicht van de wijzigingen voor nieuwe en verlengingsaanvragen ingediend bij de werkgever vanaf 1 april 2017:

Tijdskrediet zonder motief verdwijnt

Door de aanpassing van het ‘kb uitkeringen’ eind 2014 viel het recht op uitkeringen voor een motiefloos tijdskrediet weg. Nu verdwijnt ook het recht op het motiefloos tijdskrediet zelf.  De enige mogelijkheid om thuis te blijven zonder motief is dan nog onbetaald verlof. En dat kan enkel met toestemming van de werkgever.

Uitbreiding tijdskrediet met motief

Vanaf 1 april heeft een werknemer recht op 51 maanden tijdskrediet met zorgmotief, waarvan 48 maanden met rva-uitkering. Opgelet: bij opname van tijdskrediet met een van de eerste drie zorgmotieven kan dat nieuwe maximum alleen opgenomen worden in de vorm van 1/5 tijdskrediet. Voor opname van volledig en halftijds tijdskrediet voorziet de sectorale cao immers een maximum van 36 maanden.

Alles op een rijtje ziet dat er zo uit:

Motief

 Voor 1 april 2017

 Vanaf 1 april 2017

Zorg kind < 8 jaar

Palliatieve verzorging

Medische bijstand

 36 maanden

Aanvragen 1/5 tijdskrediet: 51 maanden, waarvan 48 met rva- uitkering

Aanvragen volledig en 1/2 tijdskrediet: 36 maanden

Opleiding

 36 maanden

 36 maanden

Zorg gehandicapt kind < 21  jaar

Bijstand ziek kind < 18 jaar

 48 maanden

 51 maanden, waarvan 48 met  rva-uitkering

 

Ook de verrekenregels van al opgenomen tijdskrediet wijzigen. Vanaf 1 april 2017 breng je van het tijdskrediet met motief in mindering:

  • in kalendermaanden: alle periodes van tijdskrediet met motief
  • proportioneel: alle periodes zonder motief  behalve de eerste 12 maanden voltijds equivalent. 

Een voorbeeld: Een werknemer nam in het verleden 5 jaar 1/5 tijdskrediet zonder motief. Hij heeft recht op 51 maanden tijdskrediet met zorgmotief want de eerste 12 maanden tijdskrediet zonder motief voltijds equivalent hebben geen invloed. 

Let wel: het kb over het recht op uitkeringen (kb van 12 december 2001)  maakt geen uitzondering voor de eerste 12 maanden voltijds equivalent. De NAR vraagt de regering om het kb aan te passen de gewijzigde cao 103. Maar zolang dat niet gebeurt blijft ook hier een discrepantie bestaan.

Bijkomende wijziging i.v.m. tijdskrediet met motief ‘medische bijstand’: tot nu was het voldoende dat de behandelend arts verklaarde dat de werknemer bereid was bijstand of verzorging te verlenen aan het zwaar zieke gezin- of familielid. Vanaf 1 april moet hij daarbovenop verklaren dat het nodig is dat de werknemer daarvoor een voltijdse, halftijdse of 1/5 onderbreking of loopbaanvermindering krijgt. Die aanpassing komt er om oneigenlijk gebruik van het systeem te voorkomen.

Landingsbanen

Vanaf 1 april 2017 wordt de beroepsloopbaan van 25 jaar voor een landingsbaan berekend zoals voorzien in de werkloosheidsreglementering. De RVA kan zo zelf het beroepsverleden berekenen en controleren door gebruik van bestaande databanken. Bedoeling is om naar een automatische berekening door de RVA te gaan in plaats van de huidige verklaring op eer.  Ter info: De RVA ontwikkelt momenteel een tool waarop werknemers zowel hun beroepsverleden als hun al opgenomen en overblijvend krediet kunnen raadplegen. Het lijkt de NAR ook nuttig dat sociale secretariaten en werkgevers toegang krijgen. 

Een andere wijziging heeft te maken met de tewerkstellingsvoorwaarde: de nieuwe cao voorziet in een gelijkstelling van de periodes gedekt door een verbrekings- of ontslagcompensatievergoeding voor werknemers die de anciënniteitsvoorwaarde van 24 maanden in overleg met hun werkgever inkorten.

1/5 tijdskrediet of landingsbaan mogelijk bij twee deeltijdse functies

De nieuwe cao voorziet dat een werknemer die twee deeltijdse functies combineert bij twee werkgevers en in totaal minstens voltijds werkt, 1/5 tijdskrediet kan nemen. Hij heeft daarvoor wel het akkoord nodig van de werkgever(s) waarbij hij dit aanvraagt. De werknemer neemt die 1/5 vermindering bij één werkgever of proportioneel bij beide werkgevers, op voorwaarde dat de startdatum en de duur hetzelfde zijn.  Let wel: Die mogelijkheid is nog niet voorzien in het ‘kb uitkeringen’. Ook daar dringt zich dus een aanpassing van het kb op. 

We brengen u op de hoogte als het kb over uitkeringen of de sectorale cao over tijdskrediet wordt aangepast.

Meer info over tijdskrediet vindt u in onze aangepaste syllabus tijdskrediet en thematische verloven

Bron: cao 103ter van 20 december 2016NAR-advies nr. 2013 van 20 december 2016.