Flexibilisering opname thematische verloven en 1/10 ouderschapsverlof gepubliceerd

vrijdag 21/09/2018

De basis voor een flexibelere opname van thematische verloven en het 1/10 ouderschapsverlof is gepubliceerd. Het is wel nog wachten op de koninklijke besluiten voordat werknemers er gebruik van kunnen maken. 

 

Het 1/10° ouderschapsverlof

In de toekomst kunnen werknemers ouderschapsverlof ook opnemen onder de vorm van een vermindering met 1/10. De maximumduur van deze opnamevorm zal 40 maanden bedragen, opname in ½ dag per week of 1 dag per twee weken. Bij een wijziging van opnamevorm zal één maand volledige schorsing van de arbeidsprestaties gelijk zijn aan tien maanden vermindering met één tiende. Het kb dat de modaliteiten nog moet bevestigen, kan de toestemming van de werkgever vereisen. 

Flexibilisering van de opname van thematische verloven

Uw werknemers moesten thematische verloven opnemen op vaste dagen in de week, en steeds op dezelfde manier. Altijd vertrekkend vanuit de redenering van de werkweek. Hier komt nu verandering in. Werknemers kunnen de opname van hun thematische verloven spreiden over een langere periode dan een week als de werkgever daarmee akkoord is. Dat kon al, maar wordt nu uitdrukkelijk in de wet geschreven.  Zo kan de werknemer de opname van een thematisch verlof dus afstemmen op zijn persoonlijke noden en wensen. 

Werkgever en werknemer kunnen dus overeenkomen om een vermindering van de arbeidsprestaties naar vrije keuze in te plannen zolang de vermindering maar overeenkomt met een vermindering van gemiddeld 1/2 of 1/5, of een andere wettelijk bepaalde vermindering (bv. 1/10), bekeken over de totale duurtijd van het thematisch verlof of over (een veelvoud van) een maand. Ook de regels rond deeltijdse arbeid moeten nageleefd worden. Je formaliseert de afspraken in een bijlage aan de arbeidsovereenkomst. 

Zo kunnen bijvoorbeeld werknemers in een situatie van co-ouderschap halftijds ouderschapsverlof opnemen door de ene week helemaal niet te werken en de week daarna in een voltijds regime. 

De volledige schorsing van de arbeidsprestaties in geval van bijstands- of ouderschapsverlof zal voortaan door de werknemer kunnen opgesplitst worden in weken (vroeger enkel in maanden) als de werkgever akkoord is.

Ouderschapsverlof via een loopbaanvermindering tot een halftijdse betrekking zal voortaan door de werknemer kunnen opgesplitst worden in periodes van een maand of een veelvoud hiervan (vroeger enkel in blokken van twee maanden) als de werkgever akkoord is.

Zodra de vereiste kb's gepubliceerd zijn, informeren wij hierover via onze nieuwsberichten. 

Bronnen

Wet van 2 september 2018 tot wijziging van de wet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen wat het ouderschapsverlof betreft, Staatsblad 26 september 2018.

Wet van 2 september 2018 tot wijziging van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, wat betreft de flexibilisering van de opname van thematische verloven, Staatsblad 26 september 2018.