NAR plaveit de weg naar landingsbanen onder de leeftijd van 60 jaar

woensdag 08/05/2019

Even leek het erop alsof landingsbanen met uitkeringen voortaan alleen nog maar vanaf de leeftijd van 60 jaar zouden mogelijk zijn. Nu heeft de NAR toch een nieuwe cao gesloten voor de periode 2019-2020, waardoor werknemers jonger dan 60 jaar in bepaalde uitzonderingsgevallen toch al in een landingsbaan kunnen stappen. Een sectorale cao moet dit mogelijk maken.

Wat is nu weer een landingsbaan? Een landingsbaan is een specifiek type van tijdskrediet, waardoor een werknemer vanaf een bepaalde leeftijd het recht heeft om minder te gaan werken, mét loonverlies maar mogelijks met een uitkering van de RVA in de plaats. Zo’n landingsbaan kan ertoe leiden dat iemand 4/5e gaat werken of 1/2e gaat werken. Meer informatie lees je in onze syllabus.

Vanaf wanneer kan een werknemer in een landingsbaan stappen? De regelgeving bepaalt dat dit zonder uitzonderingen kan vanaf de leeftijd van 55 jaar. In een aantal uitzonderingsgevallen kan dat vanaf 50 jaar. Namelijk wanneer werknemers een zwaar beroep uitoefenden, al een lange loopbaan achter de rug hebben of aan de slag zijn in een organisatie die erkend is als zijnde in moeilijkheden of in herstructurering.

Maar het recht om in een landingsbaan te stappen, staat niet gelijk aan het recht op uitkeringen voor die landingsbaan. Een werknemer kan pas vanaf de leeftijd van 60 jaar een RVA-uitkering krijgen voor deze landingsbaan. Al zijn er ook hier uitzonderingen voor bovengenoemde categorieën. Deze uitzonderingen zouden eerst geschrapt worden, maar blijven nu toch grotendeels behouden voor de periode 2019-2020.

Wanneer krijgt een werknemer een uitkering voor zijn of haar landingsbaan in de periode 2019-2020? Zeker vanaf 60 jaar. Maar mogelijks vroeger wanneer iemand gedurende een bepaalde periode een zwaar beroep heeft uitgeoefend of al een lange loopbaan achter de rug heeft : in dat geval kan een werknemer in een halftijdse landingsbaan stappen vanaf 57 jaar en in een 1/5e landingsbaan vanaf 55 jaar wanneer een sectorale cao deze regeling mogelijk maakt.
In het geval van een erkenning van een onderneming in herstructurering of in moeilijkheden kan er een cao gesloten worden op organisatieniveau om het recht op landingsbaan vanaf 55 jaar (1/5e regime) of 57 jaar (1/2e regime) mogelijk te maken.

In PC 329 werd zo'n sectorale cao gesloten op 2 juli 2019. Hier lees je meer informatie.

LANDINGSBANEN 2019-2020

Recht op onderbreking bij werkgever vanaf

Recht op RVA-uitkering vanaf

Algemeen stelsel

55 jaar

60 jaar

Uitzonderingen: Lange loopbaan; Zwaar beroep; Onderneming in herstructurering of in moeilijkheden

50 jaar

In principe 60 jaar

Indien sectorale cao* het mogelijk maakt:

-        55 jaar bij 1/5e landingsbaan

-        57 jaar bij 1/2e landingsbaan

Bron:
Cao nr. 137 van 23 april 2019 tot vaststelling voor 2019-2020 van het interprofessioneel kader voor de verlaging van de leeftijdsgrens, voor wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering.