Mantelzorgverlof haalt deadline van 1 oktober niet

vrijdag 27/09/2019

Mantelzorgers voor een zorgbehoevende persoon zouden vanaf 1 oktober 2019 mantelzorgverlof moeten kunnen opnemen. Maar die deadline wordt niet gehaald. Er moeten immers nog uitvoeringsbesluiten verschijnen die de regelgeving nader uitwerken, vooraleer werknemers van dit nieuwe thematisch verlof kunnen genieten.

Mantelzorgverlof wordt zo het vierde thematisch verlof naast ouderschapsverlof, verlof medische bijstand en palliatief verlof. Hieronder bespreken we onder welke voorwaarden en hoe een werknemer dit verlof zal kunnen opnemen.

Een mantelzorger is iemand die doorlopende of regelmatige hulp en bijstand verleent aan een als zorgbehoevende erkende persoon. Ook de mantelzorger moet erkend worden als zorgverstrekker voor deze persoon. Beide erkenningen gebeuren via het ziekenfonds. De erkenningsprocedure wordt nog verder uitgewerkt.

Wie kan mantelzorgverlof aanvragen?

Werknemers die doorlopende of regelmatige hulp verlenen aan een zorgbehoevende (zie voorwaarden m.b.t. deze persoon hieronder). De werknemer moet in België daadwerkelijk verblijven en ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister. De hulp mag niet kaderen binnen een beroepsactiviteit en moet in samenwerking gebeuren met een professionele zorgverstrekker. Dat kan bijvoorbeeld thuisverpleging zijn.

Voor wie kan er mantelzorgverlof aangevraagd worden?

In tegenstelling tot bij een verlof om medische bijstand, dient de zorgbehoevende persoon geen familielid te zijn van de werknemer. Het kan iedereen zijn waarmee de werknemer een vertrouwensrelatie heeft of een nauwe, affectieve of geografische relatie opgebouwd heeft. Deze persoon moet in België zijn of haar hoofdverblijfplaats hebben. Het ziekenfonds erkent deze persoon als zorgbehoevend wanneer een persoon van min. 21 jaar een score haalt van minstens 12 punten op de medisch-sociale schaal.

Hoe lang kan een werknemer mantelzorgverlof opnemen?

Een voltijdse werknemer kan mantelzorgverlof per zorgbehoevende persoon opnemen onder de vorm van een:

  • volledige schorsing van zijn prestaties, gedurende een maand;
  • vermindering van zijn prestaties tot 1/2de of met 1/5de, gedurende twee maanden.

Eén maand volledige onderbreking is gelijk aan twee maanden vermindering van prestaties. 

Deeltijdse werknemers kunnen hun arbeidsovereenkomst enkel volledig schorsen.

Maximum 6 maanden over de volledige loopbaan

Het recht op volledige schorsing bedraagt per werknemer maximum 6 maanden over de gehele beroepsloopbaan. Wanneer de werknemer dit verlof opneemt onder de vorm van een vermindering van prestaties is dit 12 maanden. Let wel: dit recht per mantelzorger kan dus niet uitgeput worden voor de zorg voor één persoon.

Uitkering van de RVA

Je werknemer die mantelzorgverlof opneemt, heeft recht op een uitkering van de RVA. De hoogte van de uitkering wordt nog bepaald in een KB, maar is voorlopig gelijk aan de uitkeringen voor een verlof om medische bijstand.

Vanaf wanneer?

Werknemers zouden in principe vanaf 1 oktober 2019 een aanvraag kunnen indienen om mantelzorgverlof te bekomen, maar een werkelijke opname zal dus pas mogelijk zijn wanneer de volledige regelgeving rond is.

Inzake de aanvraag moet de werknemer een aanvraagtermijn van 7 dagen vóór de start van het verlof respecteren (al kun je daar in onderling akkoord van afwijken).

De werkelijke start van het mantelzorgverlof zal dus wat later vallen, na publicatie van de noodzakelijke uitvoeringsbesluiten. We houden je verder op de hoogte.

Bron: Wet van 17 mei 2019 tot erkenning van de mantelzorgers.