Mantelzorgverlof: nieuw thematisch verlof vanaf 1 oktober 2019

vrijdag 19/07/2019

Erkende mantelzorger van een zorgbehoevende persoon kunnen vanaf 1 oktober 2019 mantelzorgverlof opnemen. Mantelzorgverlof wordt zo het vierde thematisch verlof naast ouderschapsverlof, verlof medische bijstand en palliatief verlof. De werknemers ontvangen een rva-uitkering.

Een mantelzorger is iemand die doorlopende of regelmatige hulp en bijstand verleent aan een als zorgbehoevende erkende persoon. Voor deze taken te kunnen uitvoeren kan uw werknemer binnenkort een nieuw thematisch verlof opnemen.

Duur en opnamemogelijkheden

Een voltijdsewerknemer kan mantelzorgverlof per zorgbehoevende persoon opnemen onder de vorm van een:

  • volledige schorsing van zijn prestaties, gedurende een maand;
  • vermindering van zijn prestaties tot 1/2de of met 1/5de, gedurende twee maanden.

Eén maand volledige onderbreking is gelijk aan twee maanden vermindering van prestaties. 
Deeltijdsewerknemers kunnen hun arbeidsovereenkomst enkel volledig schorsen.

Maximum 6 maanden over de volledige loopbaan

Het recht op volledige schorsing bedraagt per werknemer maximum 6 maanden over de gehele beroepsloopbaan. Wanneer de werknemer dit verlof opneemt onder de vorm van een vermindering van prestaties is dit 12 maanden. 

Uitkering van de RVA

Uw werknemer die mantelzorgverlof opneemt, heeft recht op een uitkering van de RVA.

Vanaf wanneer?

Het recht gaat in vanaf 1 oktober 2019.

 

Verdere uitwerking volgt via een KB, wij houden jullie op de hoogte.

 

Bron:Wet van 17 mei 2019 tot erkenning van de mantelzorgers.