Landingsbaan: uitzonderingen op de schop

dinsdag 20/11/2018

In haar Arbeidsdeal kondigde de federale regering al aan dat de voorwaarden voor landingsbanen verstrengd zouden worden. Dat akkoord werd nu in een ontwerp van kb gegoten. Vanaf 1 januari 2019 zal een landingsbaan mét uitkering niet meer mogelijk zijn voor werknemers jonger dan 60. Waaraan kunnen we ons verwachten? We vatten het voor je samen in dit artikel.

Werknemers vanaf 55 jaar – en in bepaalde gevallen zelfs vanaf 50 jaar - kunnen tot op vandaag onder bepaalde voorwaarden bij de werkgever een landingsbaan aanvragen. Dat wil zeggen dat zij voor een bepaalde periode, maximaal tot aan de pensionering, minder gaan werken. Een werknemer in een dergelijk stelsel werkt dan nog 1/2e of 4/5e . Dit werd zo afgesproken in cao’s van de Nationale Arbeidsraad en verder uitgewerkt in sectorale cao’s.

In de praktijk

Is de werknemer ouder dan 60 jaar, dan krijgt die bij zo’n landingsbaan een uitkering van de RVA. In bepaalde uitzonderingsgevallen kan een werknemer al een uitkering krijgen vanaf 55. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer een werknemer tewerkgesteld is bij een organisatie die erkend is als zijnde in herstructurering of in moeilijkheden, wanneer een werknemer een lange loopbaan heeft van 35 jaar of meer, of wanneer een werknemer een zwaar beroep heeft uitgeoefend.  Hier lees je meer over de exacte voorwaarden.

Dit recht op een uitkering wordt geregeld in een Koninklijk Besluit. Het recht op het ingaan van een landingsbaan staat dus niet gelijk met het recht op uitkering voor die landingsbaan.

Een landingsbaan mét uitkering kan in principe dus vanaf 60 jaar, maar in bepaalde uitzonderingsgevallen al vanaf 55 jaar.

Wat verandert er?

Nieuw is dat de regering heeft besloten dat ze een einde wenst te maken aan deze uitzonderingsregimes vanaf 55 jaar. Het ontwerp van kb voorziet dat de mogelijkheid om vanaf 55 jaar in een landingsbaan te stappen mét uitkeringen van de RVA, verdwijnt vanaf 1 januari 2019. Het ontwerp werd goedgekeurd door de ministerraad. Nu volgt een advies van de Raad van State. Wat er gaat gebeuren met het recht op landingsbaan, los van uitkeringen, is nog niet helemaal duidelijk. Dat hangt dus af van de sociale partners in de NAR.

 

Kan een werknemer nog een landingsbaan aanvragen vóór 2019?

Niet zonder jouw toestemming als werkgever. De aanvraagtermijn bedraagt namelijk 3 of 6 maanden, naargelang je organisatie meer of minder dan 20 werknemers telde op 30 juni van het voorbije kalenderjaar (voor 2018 is dat dus 30 juni 2017). Je kunt wel, in onderling overleg met de werknemer, akkoord gaan met een ingekorte opzegtermijn en alsnog een landingsbaan mét uitkeringen regelen voor werknemers die jonger zijn dan 60 jaar. De ins and outs van de nieuwe regelgeving zijn nog niet bekend, maar tot nader order zullen enkel landingsbanen die starten vóór 1 januari 2019 aan de huidige regels onderworpen zijn.

 

De volledige voorwaarden en procedures vind je terug in onze syllabus tijdskrediet en thematische verloven.

Nog vragen? Je weet ons te vinden.

 

Bron:  Ministerraad van 16 november 2018; cao’s nr. 103, 103ter, 127; Koninklijk Besluit van 12 december 2001