Initiatiefrecht werkgever tot re-integratietraject uitgebreid

vrijdag 05/01/2018

Vanaf 1 januari 2018 kun je als werkgever voor alle arbeidsongeschikte werknemers een re-integratietraject opstarten. In 2017 kon je dat nog niet voor werknemers die al van voor 1 januari 2016 buiten strijd waren. Voor deze categorie van werknemers kon enkel de werknemer zelf (of zijn behandelend geneesheer) of de adviserend arts van de mutualiteit een re-integratietraject lanceren.

Meer informatie over de opstart en verloop van een re-integratieprocedure lees je hier.