Werken op de dag van de verkiezingen: wat moet je weten?

dinsdag 02/04/2019

Op zondag 26 mei 2019 zijn het Europese en regionale verkiezingen. In België geldt er een opkomstplicht. Maar wat moet je als organisatie doen als je werknemer op dat moment op het werk verwacht wordt en daardoor niet op tijd in het stembureau kan zijn? Of wat als hij is opgeroepen om te zetelen in het stem- of telbureau? Twee vragen die we in dit artikel beantwoorden.

Stemmen is een recht

Eerst en vooral: een werknemer die moet werken op 26 mei is in principe stemgerechtigd. Als werkgever kan je daardoor niet verhinderen dat je werknemer het werk verlaat om te gaan stemmen. Hij is dus gerechtvaardigd afwezig voor de tijd die nodig is om te gaan stemmen, maar heeft geen recht op loon. De werknemer kan er immers voor kiezen om iemand anders een volmacht te geven en dus in zijn plaats te stemmen.

Om rechtsgeldig volmacht te kunnen verlenen, heeft de werknemer van jou een attest nodig waarop je verklaart dat zijn aanwezigheid op het werk vereist is. Wij werkten hiervoor een modelattest uit.

Een volmachtformulier kan je als werknemer terugvinden op de website van Binnenlandse zaken - directie van de verkiezingen.

 

Interessant: ook je vrijwilligers kunnen via deze weg bij volmacht stemmen. 

Zetelen in een stem- of telbureau

Een werknemer die wordt opgeroepen om als voorzitter, bijzitter of secretaris te zetelen in een stem- of telbureau op een dag dat hij normaal moet werken, heeft het recht om afwezig te zijn van het werk.

In volgende situaties heeft hij recht op klein verlet, en dus ook recht op loon :

  • wanneer hij bijzitter is in een hoofdstembureau of enig stembureau en dit gedurende de tijd die daarvoor nodig is;
  • wanneer hij bijzitter is in een hoofdbureau voor stemopneming en dit voor de tijd die daarvoor nodig is met een maximum van 5 dagen.

In andere situaties (voorzitterschap, secretaris, bijzitter in een ander bureau dan een hoofdbureau) heeft hij geen recht op loon. Tenzij je intern een gunstigere regeling toepast. De werknemer kan natuurlijk ook een betaalde vakantiedag inzetten.

Goed om te weten: een werknemer die opgeroepen is om te zetelen, kan ten slotte ook een vrijstelling vragen van die verplichting. De voorzitter van het stembureau oordeelt of het om een geldige reden gaat. Gefundeerde beroepsredenen kan hij als geldig beschouwen. Ook daarvoor is een attest van de werkgever nodig, waarvoor je ons model als vertrekpunt kan gebruiken.