Feestdagen 2020 en vervangingsdagen: deadline collectieve planning 15 december 2019

donderdag 26/09/2019

De 10 wettelijke feestdagen voor 2020 zijn als volgt:

Nieuwjaar

 Woensdag, 1 Januari 2020

 Paasmaandag

 Maandag, 13 April 2020

 Dag van de Arbeid

 Vrijdag, 1 Mei 2020

 Hemelvaartdag

 Donderdag, 21 Mei 2020

 Pinkstermaandag

 Maandag, 1 Juni 2020

 Nationale feestdag

 Dinsdag, 21 Juli 2020

 Maria Hemelvaart

 Zaterdag, 15 Augustus 2020

 Allerheiligen

 Zondag, 1 November 2020

 Wapenstilstand

 Woensdag, 11 November 2020

 Kerstmis

 Vrijdag, 25 December 2020

 

Sommige feestdagen vallen in een weekend. Je moet als werkgever die feestdagen vervangen door een andere dag in hetzelfde jaar. Dat kun je op verschillende manieren regelen: 

  • Vrij opnemen: bepaalt je arbeidsreglement of een akkoord met de werknemers dat de werknemers de vervangingsdagen vrij mogen nemen, dan moet je niets doen. 
  • Eerstvolgende maandag: is er geen vrije keuze en vind je het goed dat de vervangende feestdag verschuift naar de eerstvolgende maandag, dan moet je ook niets doen.  
  • Collectieve planning: mogelijk is er een betere bestemming voor die feestdagen in het weekend: bv. een brugdag op vrijdag 22 mei 2020. Dan moet je die vervangingsdag collectief vastleggen. In dat geval dien je vóór 15 december 2019 een akkoord sluiten met de werknemers over de vervangingsdag. Is er een ondernemingsraad in uw organisatie, dan kan die erover beslissen. Zoniet, dan kan je een akkoord sluiten met de vakbondsafvaardiging. Bij gebreke van (akkoord met de) vakbondsafvaardiging kan je met de werknemers een akkoord sluiten over de vervangende feestdagen. Als dat laatste ook niet lukt, dan kan het met elke werknemer individueel.  Je voegt het bericht met het akkoord over de overeengekomen vervangingsdag toe als bijlage bij het arbeidsreglement. Daarvoor moet je de wijzigingsprocedure arbeidsreglement niet volgen, maar in principe moet je wel binnen 8 dagen een afschrift bezorgen aan de arbeidsinspectie. Je hangt het bericht ook vóór 15 december 2019 uit.

De vervangende feestdag krijgt wettelijk het karakter van een betaalde feestdag. Wie op een vervangende feestdag in dienst is, heeft er recht op. Of de werknemer al of niet in dienst was of zal zijn op de datum van de vervangen feestdag is totaal irrelevant. 

> Meer informatie over feestdagen en een model voor het vastleggen van de vervangingsdag