Feestdagen 2019 en vervangingsdagen: deadline collectieve planning 15 december 2018

dinsdag 30/10/2018

De 10 wettelijke feestdagen voor 2019 zijn als volgt: 

 Nieuwjaar

 dinsdag 1 januari 2019

 Paasmaandag

 maandag 22 april 2019

 Dag van de Arbeid

 woensdag 1 mei 2019

 Hemelvaartdag

 donderdag 30 mei 2019

 Pinkstermaandag

 maandag 10 juni 2019

 Nationale feestdag

 zondag 21 juli 2019

 Maria Hemelvaart

 donderdag15 augustus 2019

 Allerheiligen

 vrijdag 1 november 2019

 Wapenstilstand

 maandag 11 november 2019

 Kerstmis

 woensdag 25 december 2019

Sommige feestdagen vallen in een weekend. Je moet als werkgever die feestdagen vervangen door een andere dag in hetzelfde jaar. Dat kun je op verschillende manieren regelen: 

  • Vrij opnemen: bepaalt je arbeidsreglement of een akkoord met de werknemers dat de werknemers de vervangingsdagen vrij mogen nemen, dan moet je niets doen. 
  • Eerstvolgende maandag: is er geen vrije keuze en vind je het goed dat de vervangende feestdag verschuift naar de eerstvolgende maandag, dan moet je ook niets doen.  
  • Collectieve planning: mogelijk is er een betere bestemming voor die feestdagen in het weekend: bv. een brugdag op vrijdag 2 november 2018. Dan moet je die vervangingsdag collectief vastleggen. In dat geval dien je vóór 15 december 2018 een akkoord sluiten met de werknemers over de vervangingsdag. Is er een ondernemingsraad in uw organisatie, dan kan die erover beslissen. Zoniet, dan kan je een akkoord sluiten met de vakbondsafvaardiging. Bij gebreke van (akkoord met de) vakbondsafvaardiging kan je met de werknemers een akkoord sluiten over de vervangende feestdagen. Als dat laatste ook niet lukt, dan kan het met elke werknemer individueel.  Je voegt het bericht met het akkoord over de overeengekomen vervangingsdag toe als bijlage bij het arbeidsreglement. Daarvoor moet je de wijzigingsprocedure arbeidsreglement niet volgen, maar in principe moet je wel binnen 8 dagen een afschrift bezorgen aan de arbeidsinspectie. Je hangt het bericht ook vóór 15 december 2018 uit.

De vervangende feestdag krijgt wettelijk het karakter van een betaalde feestdag. Wie op een vervangende feestdag in dienst is, heeft er recht op. Of de werknemer al of niet in dienst was of zal zijn op de datum van de vervangen feestdag is totaal irrelevant. 

> Meer informatie over feestdagen en een model voor het vastleggen van de vervangingsdag