Uitbreiding adoptieverlof en pleegouderverlof in de steigers

maandag 16/07/2018

Werknemers die een kind adopteren, kunnen momenteel genieten van een specifiek verlof wanneer het kind jonger is dan acht jaar. Is het kind jonger dan drie jaar, dan bedraagt dit verlof zes weken. Is het kind tussen drie en acht jaar oud, zijn er vier weken adoptieverlof. Nu wordt er een groeipad uitgewerkt om dit uit te breiden. Ook voor pleegouders wordt een analoge regeling uitgewerkt.

De voorgestelde regeling voorziet in een stevige uitbreiding van het aantal weken extra verlof waarop werknemers recht hebben wanneer ze een kind adopteren. Een eerste krachtlijn is een onmiddellijke uitbreiding tot zes weken verlof voor iedere werknemer die een minderjarig kind adopteert. Voorts wordt ook een groeipad voorzien: iedere twee jaar vanaf 2019 wordt één week adoptieverlof extra toegekend aan beide adoptieouders samen. Deze extra weken kunnen ze naar goeddunken onderling verdelen. Vanaf 2027 zou het recht dan zes weken per adoptieouder en vijf aanvullende, te verdelen weken bedragen.

Het wetsvoorstel voorziet in een zelfde regeling bij langdurige pleegzorg (minimum 6 maanden). 

Bron: Wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving met het oog op de versterking van het adoptieverlof en tot invoering van het pleegouderverlof