Uitbreiding adoptieverlof en pleegouderverlof gepubliceerd

maandag 16/07/2018

Vanaf 1 januari 2019 breidt het aantal weken verlof uit waarop werknemers recht hebben wanneer ze een kind adopteren. Het recht wordt toegekend ongeacht de leeftijd van het minderjarig kind. Het pleegouderverlof bij langdurige pleegzorg wordt uitgebouwd naar analogie van het adoptieverlof. De aanpassingen gaan in vanaf 1 januari 2019.

Er komt een uitbreiding van het adoptieverlof tot zes weken verlof voor iedere werknemer die een minderjarig kind adopteert, ongeacht de leeftijd van het kind. Vanaf 2019 zal daar om de twee jaar telkens een week bijkomen voor beide adoptieouders. Het gedeelte boven 12 weken in totaal voor beide adoptieouders, kan onderling verdeeld worden. Vanaf 2027 omvat het recht dus zes weken per adoptieouder en vijf aanvullende, te verdelen weken bedragen. Het moet wel gaan om minderjarige kinderen.

Pleegouders krijgen in geval van langdurige pleegzorg een aan adoptieverlof equivalent recht, pleegouderverlof genaamd. Bij een langdurige pleegzorg wordt er een verlof ingevoerd van maximum 6 weken. Dit is het geval als meteen blijkt dat het kind voor minstens 6 maanden in het gezin zal verblijven. De uitbreiding vanaf 2019 zoals bij adoptieverlof is ook hier van toepassing.

Bron: Wet van 6 september 2018 tot wijziging van de regelgeving met het oog op de versterking van het adoptieverlof en tot invoering van het pleegouderverlof, Staatsblad 26 september 2018